Prijem u članstvo HULU Split | kulturpunkt

Natječaji Ostali

<

Prijem u članstvo HULU Split

Članovima_cama slikarske, kiparske i multimedijalne sekcije ove strukovne udrugemogu postati punoljetni hrvatski državljani_ke Hrvatske ili strani državljani_ke s prebivalištem u RH.

ROK: 28.12.2020
  • A
  • +
  • -

Hrvatska udruga likovnih umjetnika HULU - Split, nacionalna strukovna udruga likovnih i multimedijalnih umjetnika sa sjedištem u Splitu, raspisuje natječaj za prijem u redovno članstvo slikarske, kiparske i multimedijalne sekcije.

HULU Split je nacionalna strukovna udruga likovnih umjetnika sa sjedištem u Splitu koja okuplja vizualne umjetnike iz čitave Hrvatske. Tijekom više od sedamdeset godina svog postojanja u Splitu – nekad kao ULUH-ova podružnica za Dalmaciju, potom kao ogranak HDLU-a, a danas kao samostalno strukovno udruženje, HULU kontinuirano promiče likovno stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj. HULU broji više od 450 članova_ica kojima nudi tehničku i stručnu pomoć u organizaciji izložbi, izdaje besplatno potvrde o članstvu u strukovnoj udruzi i druge potvrde,  informira ih o natječajima, omogućava članovima organizirani profesionalni nastup pred institucijama, zastupa njihove interese te pomaže u ostvarivanju statusa samostalnih umjetnika. Godišnja članarina iznosi 100,00 kn.
 
Redovnim članovima_cama strukovne udruge HULU Split mogu postati punoljetni državljani_ke Republike Hrvatske ili strani državljani_ke s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Ostali uvjeti za prijem u članstvo uključuju odgovarajuću strukovnu spremu s diplomom jednog od priznatih studija likovnih i vizualnih umjetničkih visokoškolskih ustanova te interes za djelovanje na području Splitsko-dalmatinske županije. Iznimno, HULU prima i kandidati_kinje koji nemaju odgovarajuću spremu, ali mogu dokazati da aktivno djeluju na području likovnog i multimedijalnog stvaralaštva.
 
Obavezna dokumentacija uključuje online pristupnicu, vizualnu dokumentaciju (što veći broj reprodukcija radova u .jpg formatu ili linkove na video radove), životopis (u pdf ili doc formatu) te dokaze o sudjelovanju na samostalnim i/ili grupnim žiriranim izložbama (poveznice, press materijale, isječci kataloga i sl.). Dokumentacija se dostavlja isključivo u elektronskom obliku. Nakon ispunjavanja pristupnice, potrebno je putem maila koji u nazivu uključuje prezime i ime kandidata_kinje poslati preostalu dokumentaciju. U slučaju da se šalju fotografije slika, skulptura ili instalacija, potrebno je istaknuti dimenzije i tehniku priloženih radova.
 
Kandidati_kinje sa zvanjem akademskog slikara, kipara, grafičara i druge osobe sa diplomom jednog od priznatih studija likovnih ili vizualnih umjetničkih visokoškolskih ustanova moraju poslati dokaz o najmanje jednoj žiriranoj izložbi. Kandidati_kinje sa zvanjem profesora likovne kulture i likovnog odgojamoraju poslati dokaz oKnajmanje dvije žirirane izložbe, a kandidati ostalih profesija moraju poslati dokaz o najmanje tri žirirane izložbe. Žiriranom izložbom se smatraju izložbe koje su uvrštene u program nekog izlagačkog prostora temeljem odluke stručne komisije ili odabirom stručne osobe (kustosa_ice).
 
Komisija za prijem novih članova u sastavu Marin Baučić, Edvin Dragičević, Dragan Dužević, Božo Kesić i Lana Stojićević razmatrat će samo potpune i u roku pristigle prijave. Rezultati natječaja biti će objavljeni u roku od  30 dana od završetka natječaja i kandidati će o tome biti obaviješteni putem maila. Komisija za prijem u članstvo nije dužna obrazlagati odluku prijaviteljima.
 
Rok za prijavu je 28. prosinac, a sudjelovanje na natječaju se ne naplaćuje.
Objavio/la hana [at] kulturpunkt.hr 03.11.2020