Prilog kritičkoj analizi kapitalističke sadašnjosti | kulturpunkt

Vijesti Društvo

<

Prilog kritičkoj analizi kapitalističke sadašnjosti

Beogradski Centar za politike emancipacije objavljuje zbornik tekstova Bilans stanja: doprinos analizi restauracije kapitalizma u Srbiji.

Piše: Vatroslav Miloš

FOTO: Andreas Solaro/AFP

  • A
  • +
  • -

Zbornik Bilans stanja: doprinos analizi restauracije kapitalizma u Srbiji priredili su Tanja Vukša, Vladimir Simović, Darko Vesić i Miloš Baković-Jadžić, a cilj mu je - kroz radove Filipa Balunovića, Marije Radoman, Ivana Radenkovića, Jelene Veljić, Vuka Vukovića i Milenka Srećkovića - ukazati na razorne posljedice koje je restauracija kapitalizma imala po naše društvo.

Tekstovi su to koji pokrivaju povijesno, ali i sadašnje, stanje na terenu, od analize sustava mirovina i radnih prava žena u kapitalizmu, preko financiranja visokog obrazovanja i uvid u financije javnih poduzeća Srbije, do posljedica privatice u poljoprivrednom sektoru. 

"Kako je Antonio Gramsci jednom rekao, potrebno je okrenuti se odlučno ka stvarima kakve postoje danas. Stuart Hall je dodao ‘ne onakvim kakve misliš da su bile pre deset godina, ne onakvim kakve su opisane u svetim tekstovima, već onakvim kakve jesu: ka protivrečnom kamenitom tlu postojeće konjukture’. U tom smislu, postoji ogromna potreba za razumevanjem klasnih modaliteta savremenog društva kako bi se u svetlu strukturnih promena kapitalističke restrukturacije otvorio prostor za socijalističku intervenciju u cilju potpuno nove regulacije društvenih odnosa", ističe se u uvodniku i dodaje: "Tekstove koje se nalaze pred vama treba čitati kao prilog kritičkoj analizi kapitalističke sadašnjosti na osnovu kojih je u drugom koraku potrebno graditi konkretne predloge za korenitu promenu društva u kojem živimo. Bez praktičnog političkog organizovanja, na temelju sveobuhvatnog programa koji nudi osnovu radikalne transformacije, ne možemo očekivati materijalizaciju interesa obespravljenih, interesa koje je moguće ostvariti samo u društvu koje se vodi principom maksimizacije zadovoljenja potreba ljudi a ne profita".

Publikaciju izdaje Centar za emancipacije politike, organizacija čiji je rad posvećen promociji političkih i ekonomskih koncepata koji za cilj imaju ukidanje društvenih nejednakosti nastalih kao proizvod kapitalističkog društva, a u elektroničkom je formatu možete preuzeti ovdje.  

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Demokracija bez participacije koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 13.11.2015