Prilog kritičkom istraživanju izbjeglištva | kulturpunkt

Vijesti Znanost i obrazovanje

<

Prilog kritičkom istraživanju izbjeglištva

Na zagrebačkom Institutu za etnologiju i folkloristiku u lipnju se održava znanstveni skup posvećen izbjeglištvu u suvremenom hrvatskom kontekstu.

Piše: Vatroslav Miloš

FOTO: Will Rose / MSF / Greepeace

  • A
  • +
  • -

CEDIM - Centar za istraživanja etničnosti, državljanstva i migracija (Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu), Centar za mirovne studije, Institut za etnologiju i folkloristiku te Inicijativa Dobrodošli 14. lipnja organiziraju znanstveni skup Kamp, kolodvor, granica: mikrostudije izbjeglištva u suvremenom hrvatskom kontekstu kojime se želi "otvoriti prostor za predstavljanje i povezivanje disciplinarno i tematski raznorodnih empirijskih istraživanja izbjeglištva u recentnom hrvatskom kontekstu". 

Skup će se održati kao epilog službenog zatvaranja granice, što je Hrvatska - zajedno sa susjednim zemljama - u djelo provela 9. ožujka 2016. "Tim posljednjim u nizu eksperimenata na periferijama Europe", ističe se u pozivu za skup, "poništeni su učinci zagovaračkog i praktičnog višemjesečnog rada na otvaranju i oblikovanju sigurnog prolaza za izbjeglice u kojemu su aktivno sudjelovali i članovi hrvatske akademske zajednice". 

Kamp, kolodvor, granica tako bi se trebao okupiti oko tema istraživanja "nacionalnih i lokalnih artikulacija politika i praksi humanitarizacije, sekuritizacije, kriminalizacije, militarizacije, kao i otpora tim praksama i politikama, preko analiza medijskih diskursa te predodžbi i odgovora mikrolokalnih zajednica, do kritika dehistorizacije, spektakularizacije, dehumanizacije". 

Prijave za skup - čija će forma rada biti 20-minutna izlaganja i diskusijski paneli - primaju se do 25. travnja putem elektroničke pošte, za što je potrebno istaknuti ime i prezime, naslov i sažetak izlaganja do 300 riječi ili područje interesa za sudjelovanje u diskusijskom panelu. 

Organizacijski odbor znanstvenog skupa Kamp, kolodvor, granica čine Emina Bužinkić iz Centra za mirovne studije i Inicijative Dobrodošli, Marijana Hameršak iz Instituta za etnologiju i folkloristiku, Viktor Koska iz Centra za istraživanja etničnosti, državljanstva i migracija pri Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te Romana Pozniak iz Inicijative Dobrodošli i Udruga RODA. 

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 30.03.2016

VEZANE VIJESTI

Onemogućena sloboda kretanja

Piše: Martina Domladovac
U trenucima zatvaranja granica i sve brutalnijih kršenja ljudskih prava izbjeglica, građani poručuju Europskoj uniji da se treba sramiti svojih nehumanih odluka.

Politička, moralna i pravna kapitulacija

Piše: Martina Domladovac
Sporazumom Turske i EU te zatvaranjem balkanske rute, svjesno je ugroženo na tisuće života izbjeglica, a takva politika isključivo je u interesu krijumčara.

Prilog zamišljanju budućnosti gradova

Piše: Antonija Letinić
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasne diskiminacije u klubu Booksa održava se čitanje poezije nakon čega će zainteresirani posjetitelji moći sudjelovati u satu arapskog jezika.