Problem zvan prošlost | kulturpunkt

Vijesti Teorija

<

Problem zvan prošlost

Centar_kuda.org iz Novog Sada objavio je knjigu Uvod u prošlost, tekstove Borisa Budena i njegove razgovore sa Želimirom Žilnikom.

Pripremila: Matija Mrakovčić
  • A
  • +
  • -

"Ovo nije knjiga o prošlosti. Ona je uvod u problem zvan prošlost".

Knjiga Uvod u prošlost dio je istraživanja Centra_kuda.org i suradnika koje provodi analizu društvenog, kulturnog i intelektualnog nasljeđa bivše Jugoslavije, Vojvodine i Novog Sada, kroz projekte Trajni čas umetnosti, Medijska ontologija i Političke prakse (post-)jugoslovenske umetnosti. Ovim projektima uspostavlja se novo čitanje progresivnih praksi neoavangarde i otvara se novi put komunikacije između ovih praksi i suvremene umjetničke produkcije. Žiga Testen grafički je oblikovao knjigu koju je Centar za nove medije_kuda.org tiskao u petsto primjeraka. 

Boris Buden napisao je tekstove i vodio razgovore sa Želimirom Žilnikom, o kojima u predgovoru piše: "Konkretno, kada se u ovoj knjizi govori o kulturnoj proizvodnji bivše Jugoslavije, o filmovima, odnosno o takozvanom filmskom jeziku redatelja Želimira Žilnika, kada se u njoj raspravlja o sukobima u kulturi, njihovim akterima, odnosu politike i umjetnosti, o ekonomskim pretpostavkama filmske produkcije i njenim društvenim efektima, onda se o tome ne govori u disciplinarnom smislu jedne, recimo, povijesti jugoslavenskog filma, odnosno, individualnog filmskog djela određenog redatelja, pri čemu kategorije društva, politike i ekonomije služe kontekstualizaciji jednog po sebi čisto kulturnog narativa. Kultura se ne zbiva u nekakvom unaprijed zadanom ekonomskom, političkom i društvenom kontekstu; ona je kao takva uvijek već i ekonomska činjenica i politički faktor i društveni proizvod. Ona nam ne govori o tome kakva je prošlost doista bila, nego jest ta prošlost u njenoj prisutnosti, aktualnosti, neizvjesnosti, otvorenosti. Ona je prošlost s onu stranu njene razlike spram sadašnjosti i budućnosti...".

Jedna je od glavnih intencija ove knjige, navodi se u predgovoru, "pružiti otpor autoritarnoj kanonizaciji kao bogomdanom pravu institucionalizirane kulturne prakse, sabotirati projekt nacionalne baštine, ukazati na njegova imanentna proturječja, falsifikacije i manipulacije kulturnim i društvenim vrijednostima, na njegovu ideološku funkciju i političku zloporabu". 

Publikacija je objavljena u okviru projekta Individualne utopije nekad i sad – Diskontinuitet generacijskog dijaloga ili šta nam je zajedničko? koji je podržao Švicarski kulturni program na Zapadnom Balkanu. Objavljivanje publikacije je dodatno podržao Sekretarijat za kulturu i javno informisanje Pokrajine Vojvodine.

Knjiga Uvod u prošlost objavljena je u izdavačkoj ediciji kuda.read koja je posvećena istraživanju kritičkog pristupa novim medijima, politici, novim odnosima u kulturi i u umetničkoj teoriji i praksi.

Knjigu u pdf formatu možete besplatno preuzeti ovdje, a sva izdanja Centra_kuda.org dostupna su za besplatno preuzimanje ovdje.

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 17.09.2013