Program podrške | kulturpunkt

Natječaji Potpora

<

Program podrške

Zaklada "Kultura nova" je objavila Javni poziv za sudjelovanje u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021."

ROK: 13.11.2019

Zaklada "Kultura nova" je 14. listopada 2019. godine u okviru Programa podrške objavila Javni poziv za sudjelovanje u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021." koji provodi u suradnji s udrugom Marcel Hicter iz Bruxellesa (Belgija).

Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta je paneuropski obrazovni program koji je proizašao iz nastojanja za održavanjem kulturne raznolikosti te transregionalne i transnacionalne kulturne razmjene, a koji provodi udruga Marcel Hicter iz Bruxellesa (Belgija). Edukacija je namijenjena kulturnim menadžerima iz europskih organizacija, traje godinu dana te obuhvaća teoriju, praksu i evaluaciju s dva rezidencijalna studijska posjeta zemljama partnerima programa, koje su u programu 2020. / 2021. Hrvatska i Portugal te evaluacijski susret u Delfima (Grčka). Sudionici obrazovnog programa moraju imati najmanje dvije godine relevantnog profesionalnog iskustva u razvoju i provedbi umjetničkih / kulturnih projekata i biti upoznati s europskim (nacionalnim i regionalnim) kulturnim politikama.

U okviru ovog Javnog poziva vrši se selekcija do 5 kandidata za prijavu na obrazovni program, dok konačan odabir za sudjelovanje u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021." vrši partnerska organizacija, udruga Marcel Hicter, koja će odabrati najviše 2 kandidata. U tu svrhu svi kandidati selektirani putem ovog Javnog poziva morat će najkasnije do 15. siječnja 2020. ispuniti i predati prijavnicu te druge potrebne dokumente navedene u pozivu na prijavu udruge Marcel Hicter. Svi detalji o obrazovnom programu navedeni su na mrežnim stranicama udruge Marcel Hicter.

Bespovratna sredstva bit će odobrena dvjema organizacijama čiji predstavnici budu odabrani za sudjelovanje u obrazovnom programu "Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020/2021".

Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 70 000 kuna, a najviši iznos koji se može tražiti je 35 000 kuna.

Pitanja o Javnom pozivu mogu se postavljati isključivo na e-adresu u razdoblju od 14. listopada 2019. do 8. studenog 2019.

Svi podaci o Javnom pozivu (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija ovog Javnog poziva, uključujući e-prijavnicu kao i ogledni primjerak prijavnice.

Prijave na Javni poziv podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za podnošenje prijava je 13. studeni 2019. godine u 16 sati.

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 28.10.2019