Program podrške Zaklade Kultura nova | kulturpunkt

Natječaji Potpora

<

Program podrške Zaklade Kultura nova

Raspisan je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjen organizacijama civilnog društva.

ROK: 03.09.2019

Zaklada Kultura nova je u okviru Programa podrške objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata s rokom prijave 3. rujna 2019.

Bespovratna sredstva bit će dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za provođenje programa/projekata u 2020. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2020., 2021. i 2022. godini.

Indikativni proračun Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. iznosi 9.750.000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5. U okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. javni pozivi se raspisuju u sedam programskih područja: 

- razvojna podrška za organizacije

- osmišljavanje i priprema novih programa/projekata

- razvoj novih umjetničkih ideja

- razvoj suradničkih platformi u Republici Hrvatskoj

- razvoj suradničkih platformi u Europi

- podrška za razvoj publike

- podrška za organizacijsko i umjetničko pamćenje

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti po jednu prijavu u svakom programskom području.

Pitanja o Programu podrške 2019 mogu se postavljati isključivo na e-adresu u razdobljima: od 18. 6. 2019. do 25. 7. 2019. te od 16. 8. 2019. do 27. 8. 2019.

Svi podaci o javnim pozivima (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija javnih poziva Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019., uključujući i e-prijavnice.

Rok za predaju prijava je 3. rujan u 16 h.

Objavio/la hana [at] kulturpunkt.hr 19.06.2019