Program Zvučni zid | kulturpunkt

Natječaji Poziv na sudjelovanje

<

Program Zvučni zid

Galerija SKC poziva mlade umjetnike i umjetničke grupe da se predstave samostalnim izložbama iz područja vizualnih, novomedijskih i performativnih umjetničkih praksi.

ROK: 15.10.2017

Galerija SKC poziva diplomante ili tek diplomirane umjetnike i umjetničke grupe da se predstave samostalnim izložbama organiziranim u sklopu programa Zvučni zid. Prijaviti se mogu diplomski projekti iz područja vizualnih, novomedijskih i performativnih umjetničkih praksi, nastali tijekom 2016. i 2017. godine.

Prijava mora uključivati: vizualni i tekstualni materijal u pdf formatu (kratki tekstualni opis rada, autorske koncepcije i projekta, vizualnu dokumentaciju), kratku biografiju autora ili grupe autora podatke o autoru ili grupi autora (adresa, e-mail i telefonski kontakt, specifikacije tehničkih i logističkih potreba za realizaciju izložbe.

Izložbe u programu Zvučni zid održat će se u listopadu i studenom 2017. godine, u Galeriji SKC (Palach) u Rijeci.

Selekcijski žiri čine Lucija Polonijo (Galerija SKC), Sara Salamon (Filmaktiv), Marina Tkalčić (MMSU Rijeka), Kora Girin (MMSU Rijeka) i Mia Krneta (studentica povijesti umjetnosti, FFRI).

Prijave se šalju na e-mail do 15. listopada 2017.

Autori radova bit će obaviješteni elektronskom poštom o rezultatima natječaja. Odabranim autorima pokriti će se puni troškovi te osigurati smještaj u Rijeci.

Više o programu potražite ovdje.

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 20.09.2017