Prostor kao didaktički instrument | kulturpunkt

Vijesti Arhitektura i urbanizam

<

Prostor kao didaktički instrument

Arhitektonsko-urbanističko rješenje nove škole u Vukovaru predviđa suživot i interakciju djece različitih nacionalnih i socijalnih pozadina.

Piše: Martina Domladovac

FOTO: Društvo Arhitekata Zagreb

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Udruženje hrvatskih arhitekata objavili su rezultate natječaja za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja interkulturalnog programa predškole i osnovne škole Dunav i školske sportske dvorane u Vukovaru. Time je dugogodišnji projekt Nova škola, započet još 2003. godine, ušao u svoju posljednju fazu.

Cilj projekta Nove škole je osnivanje prve integrirane i interkulturalne osnovne škole u Vukovaru, a njen kurikulum je prilagođen obrazovnim potrebama multietničke i multikulturalne zajednice. U svibnju 2007. godine kurikulum škole dobio je pozitivno mišljenje Agencije za odgoj i obrazovanje, nakon čega je pokrenuta inicijativa osnivanja Nove škole. U realizaciju projekta su između ostalih uključeni i učitelji koji rade u Vukovaru, roditelji, predstavnici Koordinacije Vijeća nacionalnih manjina, nevladine organizacije i vjerski vođe, a podržale su ga brojne institucije i organizacije u Hrvatskoj. Nakon Vladinog prepoznavanja inicijative, u siječnju 2014. godine, osigurana su sredstva za projekt koja uključuju obnovu zgrade u Vukovaru za potrebe škole, proces edukacije i osnaživanja nastavnika, rad sa roditeljima te aktivnosti u lokalnoj zajednici. Predviđeni završetak projekta je u listopadu 2017. godine.

S obzirom na specifičnost škole i načina izvođenja nastave, natječaj je uključivao i elaboraciju specifičnih pedagoških i interkulturalnih scenarija u vezi s manjinama, odnosno kako organizirati školu kao specifični didaktički instrument kojim se rješava pitanje suživota većinskog i manjinskog stanovništva. Nagrađeni rad arhitektonskog ureda NFO iz Zagreba stavlja naglasak upravo na vizualnu integraciju javnih prostora škole koji bi mogli potaknuti afirmaciju suživota djece različitih nacionalnosti i socijalnih pozadina.

Interkulturalni programi obrazovanja osim zajedničkog prostora podrazumijevaju i međusobnu suradnju i zajedničko učenje, a slični postoje i u drugim zemljama. U Sjevernoj Irskoj je dio roditelja nakon krvavih sukoba katolika i protestanata 1981. godine, bez podrške vlade i o svom trošku pokrenuo ideju zajedničkog obrazovanja djece, a projekt danas obuhvaća 62 integrirane škole. Izrael ima pet takvih škola u kojima rade nastavnici te zajedno pohađaju pripadnici židovskog i palestinskog naroda. Prva škola osnovana je 1998. godine, a njihov rad financiraju nevladin sektor i sami roditelji. 

Hrvatski projekt Nove škole pokrenuo je Nansen dijalog centar koji od 2001. godine djeluje u multikulturalnim zajednicama pogođenim ratom i konfliktom. Program interkulturalne škole u Vukovaru kreiran je jer su istraživanja pokazala kako djeca različitih nacionalnosti koja se školuju odvojeno, ne ostvaruju gotovo nikakve kontakte iako žive jedni pored drugih, te ništa ne znaju o kulturi pripadnika druge nacionalnosti. Ivana Milas, članica Nansen dijalog centra, izjavila je za Novi list kako ta udruga nije protiv manjinskih škola, "koje su velik doseg demokracije, ali u Vukovaru se otišlo u krivom smjeru".

Interkulturalni program Dunav trebao bi početi sa školskom godinom 2016/2017, a financijski okvir projekta predviđa i slični budući obrazovni program u Kninu.

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Demokracija bez participacije koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 08.10.2015

VEZANE VIJESTI

Most na suhom

Piše: Matija Mrakovčić
OKC Abrašević jedinstven je primjer na Balkanu. Udruga koja njime upravlja vlasnik je prostora i pravni te idejni sljednik radničkog, antifašističkog KUD-a nazvanog po makedonskom pjesniku.

Zdravo sjeme promjene

Piše: Ivana Đerđ - Dunđerović
U svojevrsnom vakuumu projekcije društvene budućnosti, sve snažnije odjekuju inicijative koje propagiraju drugačije poglede na načine i ishode odgoja i obrazovanja.

O građanskoj hrabrosti

Piše: Matija Mrakovčić

Dostupan je novi bilten Studija o mladima za mlade s tematom o građanskom odgoju i obrazovanju, a najavljene su i dvije tribine na istu temu.