Prostorno objedinjena kultura | kulturpunkt

Vijesti Kulturne politike

<

Prostorno objedinjena kultura

Grad Rijeka dodijelio je prostor kluba Palach, dio prostora zgrade Filodrammaticae i prostor Marganova na korištenje bez naknade Savezu udruga Molekula.

  • A
  • +
  • -

Na temelju ocjena članova Povjerenstva o provedbi javnog natječaja za predlaganje kulturnog programa koje je pregledavalo i procjenjivalo prijave, prijava Saveza udruga Molekula dobila je sveukupno 746 bodova, dok je prijava udruge Teatar scena dobila 195 bodova. To su ujedno i jedine dvije prijave pristigle na navedeni natječaj. 

Članovi su Saveza udruga Molekula sljedeće udruge i umjetničke organizacije: Drugo more, Prostor plus, Trafik, Klub ljubitelja buke, Diston, udruga Škatula, Filmaktiv i Kazalište Hotel Bulić. Uz navedene članove Saveza kao suradnik navedena je i udruga Katapult

"Podnositelj prijave Savez udruga Molekula podnio je sveobuhvatan prijedlog programa koji sadrži prijedlog glazbenog programa, programa izvedbenih umjetnosti, izložbeni program vizualnih umjetnosti, program nove medijske kulture, književni program, audiovizualni program te prijedlog ostalih kulturnih programa. Svaki od navedenih programskih segmenata sadrži i opći koncept, plan djelovanja do 21.12.2013, plan djelovanja za 2014. godinu, strateške i programske ciljeve do 2018, koncept suradnje sa Studenskim kulturnim centrom kao i navedene odgovorne osobe za provedbu kulturnog programa", navedeno je na službenim stranicama Grada Rijeke.

Namjera je Grada Rijeke da klub Palach, Filodrammatica i Marganovo budu novi centri nezavisne i studentske kulture radi osnaživanja programskih, organizacijskih i upravljačkih kapaciteta nezavisne kulturne scene, kao i poticanja Sveučilišta u projektu osnivanja i rada Studentskog kulturnog centra. Raspisivanjem ovakvog natječaja nastojalo se programski objediniti navedene prostore kako bi postali svojevrsna okosnica nezavisne i studentske kulture, koja trenutno djeluje disperzirano u raznim prostorima u gradu.   

Odjel gradske uprave za kulturu podmirivat će režijske troškove grijanja, struje, vode i čišćenja za prostore u zgradi Filodrammaticae dok će za prostor Palacha Odjel podmirivati troškove grijanja. Osim toga, budućim će korisnicima navedenih prostora biti na raspolaganju i djelatnik Odjela koji je zadužen za obavljanje domarskih poslova. Na ovaj način, Grad Rijeka posredno će uložiti na godišnjoj razini oko 500 000 kuna u nezavisnu riječku kulturnu scenu.

Izvor: rijeka.hr / Fotografija: Petar Fabijan

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 05.09.2013