Protiv regresivnih agendi | kulturpunkt

Vijesti Civilno društvo

<

Protiv regresivnih agendi

Konferencija Strategies for Political and Social Renewal fokusirat će se na erozije građanskih sloboda i javnog prostora te na poguban utjecaj neoliberalizma u Europi.

FOTO: European Alternatives

  • A
  • +
  • -

Konferencija Strategies for Political and Social Renewal završno je događanje u sklopu #FIXEUROPE CAMPUS, trodnevnog skupa u organizaciji transnacionalne organizacije civilnih društava European Alternatives, koji će od 21. do 24. listopada biti održan u Wartinu u blizini Berlina te okupiti aktiviste iz cijele Europe u cilju zajedničkog promišljanja, učenja i kreiranja strategija. Konferencija je otvorena za svu zainteresiranu javnost, a bit će održana 25. listopada u prostoru Zaklade Heinrich Böll u centru Berlina.

Temeljna postavka konferencije je da su - u lepezi problema poput politike nadzora građana, TTIP-a, problema migracije do Orbanove "neliberalne" Mađarske - građani Europe u defenzivi kada je u pitanju kontinuirana erozija građanskih sloboda i javnog prostora. Kako bi se riješili ovi i ostali problemi u Europi, postaje izgledno da je potrebno posegnuti mnogo dalje od puke kritičke procjene državnih politika; potrebno je uspostaviti novi set ideala za europsku demokraciju i jednakost.

Ovi novi ideali mogu se stvoriti samo u klimi koja podupire i promovira društvena kritička promišljanja, jer je jedino kritički um sposoban iznaći rješenja u vidu koncepta i ideja koji mogu pokrenuti društvenu promjenu. Postavlja se pitanje kako se lokalni koncepti i postojeće ideje mogu podići na razinu cijele Europe, odnosno na koje načine se mogu transformirati umrežavanja, društveni pokreti i inicijative u smjeru kreiranja snažnog impulsa za promjenu. Ukratko, ono što ova konferencija pokušava ocrtati jest na koje načine se može formirati kritička masa usmjerena prema promjeni, a da se pritom othrva utjecaju neoliberalnog ekonomskog sustava koji prisiljava subjekte na konformizam.

Govornici na konferenciji su Catherine FischliBeppe Caccia, Ulrike Guérot, Oli Henman, Saskia Sassen te Igor Štiks.

T.Ž. / European Alternatives

Ovaj članak objavljen je u sklopu projekta Dostupnost javnih dobara u demokraciji koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Objavio/la tomislav [at] kulturpunkt.hr 03.10.2014