Radovi na temu Učke | kulturpunkt

Natječaji Poziv na sudjelovanje

<

Radovi na temu Učke

Raspisan je natječaj za prezentaciju književnih, likovnih i fotografskih radova na temu Učke na koji se mogu prijaviti amateri/ke i profesionalci/ke.

ROK: 08.08.2019

Udruga za promicanje kulturnog stvaralaštva Tinta 910 iz Rijeke objavljuje međunarodni književno-likovni i fotografski natječaj na kojem mogu sudjelovati i amateri i profesionalci. Tema natječaja je Učka. Odabrani radovi bit će prezentirani u sklopu programa "Učka mi se 4" na Učkarskom sajmu koji će se održati 8. rujna 2019. te uvršteni u zbirku radova. 

Književni radovi ne smiju biti prethodno objavljivani niti javno prezentirani, radovi trebaju biti napisani na hrvatskom standardnom jeziku (ili dijalektu), a šalju se u DOC formatu (u fontu Times New Roman, veličina 12, dvostruki prored).

Likovni radovi (fotografije, ilustracije i slike) trebaju biti novijeg datuma, mogu se prijaviti radovi koji su nastali u 2018. i 2019. godini.

Fotografije se šalju isključivo u digitalnom obliku, u JPG formatu, duža stranica najmanje 3000 piksela, rezolucija 300 dpi, pojedinačne veličine do 5 MB. Nakon selekcije će autori dostaviti organizatorima originalne radove, koji će im biti vraćeni.

Jedan autor/ica može sudjelovati u više kategorija, a u svakoj kategoriji može prijaviti do tri rada.

Radovi se šalju putem maila s naslovom Prijava na natječaj "UČKA MI SE". U privitku e-maila je potrebno poslati radove i ispunjenu prijavnicu. Podaci iz prijavnice moraju biti identični s nazivima radova koje se šalju mailom.

Nazivi privitaka trebaju biti u idućem obliku: "Oznaka kategorije_Prezime i ime_Naziv rada s pripadajućom ekstenzijom" (doc ili jpg), primjerice FO_Anic Ana_Zalazak.jpg

Oznake kategorija su sljedeće: KP - kratka proza, PO – poezija, FO – fotografija, IL – ilustracija i SL – slika.

Selekciju radova vrši žiri koji je imenovalo uredništvo Tinte 910. Popis odabranih radova bit će objavljen na facebook stranici Tinte 910, a svi će prijavljeni autori/ce biti mailom obaviješteni o rezultatima.

U svakoj kategoriji dodijelit će se tri nagrade (1., 2. i 3. nagrada) ako kvaliteta radova bude zadovoljavajuća. Jedan autor u nekoj kategoriji može dobiti samo jednu nagradu, a nagrade nisu novčane.

Rok za prijavu je 8. kolovoz.

Objavio/la hana [at] kulturpunkt.hr 10.07.2019