Reciklažom do umjetnosti 2 | kulturpunkt

Natječaji Poziv na sudjelovanje

<

Reciklažom do umjetnosti 2

Raspisan je Nagradni natječaj s ciljem podizanja svijesti o važnosti zdravog okoliša, odnosno očuvanja Zemlje čistom.

ROK: 15.03.2020

Ponikve eko otok Krk d.o.o. raspisuje Nagradni natječaj na temu "Reciklažom do umjetnosti" s ciljem podizanja svijesti o važnosti zdravog okoliša, odnosno očuvanja Zemlje čistom. 

Svrha natječaja je promicanje reciklaže (recikliranja), tj. ponovnog korištenja otpadnog ili kakvog drugog materijala te poticanje na kreativno i inovativno izražavanje (stvaranje), u skladu sa zajedničkim strateškim ciljevima svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka da se do 2022. godine dostigne reciklaža najmanje 75 posto prikupljenog otpada te spriječi njegovo trajno pohranjivanje na odlagalištu. Natječaj je prilika da javnost dozna što više korisnih činjenica o reciklaži, odgovornom korištenju resursa i održivim kulturama i to putem vlastitih kreativno-istraživačkih akcija i projekata.

Tematska podloga svih prijavljenih radova mora biti povezana s konceptom održivog razvoja te očuvanja prirode i okoliša, čemu se pridodaje i briga o baštini, u namjeri promicanja vrijednosti autentičnog kulturnog, povijesnog i prirodnog nasljeđa

Rok za prijavu je 15. ožujka.

Uvijete natječaja i više informacija potražite ovdje.

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 23.12.2019