Refleksije umjetničkog svijeta i njegove budućnosti | kulturpunkt

Audio

Refleksije umjetničkog svijeta i njegove budućnosti

Autor: Kulturpunkt.hr

U razgovoru o stanju kulturnih institucija i politika koje ih oblikuju, Natalija Majsova i Davor Mišković detektirali su i pukotine u sustavu koje bi mogle biti polazišna točka za promjenu.

  • A
  • +
  • -

Transformacija svijeta umjetnosti obilježenog nedostatkom raspodjele moći, jednakosti i raznolikosti podrazumijeva novo imaginiranje kulturnih institucija kao njegovih stupova. Pored impulsa za transformacijom koji dolazi iznutra, kulturne institucije suočene su sa sve većom društvenom marginalizacijom. U sadašnjem socioekonomskom okruženju, kulturne politike naglasak stavljaju prvenstveno na "nusproizvode" kulturnih aktivnosti, poput inkluzivnosti i inovacije, a ne na umjetnički izraz sam po sebi. Kako se današnje kulturne institucije mogu preoblikovati da postanu pravednije, inkluzivnije i raznolikije?

U razgovoru Reflections on the Art World, Its Future(s), and Potentialities, docentica i znanstvenica na Sveučilištu u Ljubljani Natalija Majsova i Davor Mišković, kulturni radnik i voditelj udruge Drugo more, reflektirali su moguće i izgledne promjene u kulturnom i umjetničkom polju. U razgovoru o statusu današnjih kulturnih institucija i politika koje ih oblikuju, detektirali su i pukotine u sustavu koje bi mogle biti polazišna točka za promjenu.

Razgovor je održan 21. rujna 2021., u sklopu završne konferencije projekta RESHAPE

Snimku razgovora donosimo u suradnji s Pogonom – Zagrebačkim centrom za nezavisnu kulturu i mlade.

Objavio/la ivana [at] kulturpunkt.hr 27.10.2021