Reproduktivna pravda za pravednije društvo | kulturpunkt

Natječaji Poziv na sudjelovanje

<

Reproduktivna pravda za pravednije društvo

Udruga PaRiter objavila je poziv za prijavu radova na temu reproduktivne pravde za izdavanje publikacije kako bi se moglo uspješno zagovarati promjene za pravo na izbor.

ROK: 20.02.2018

Reproduktivna pravda za pravednije društvo projekt je kojeg Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter provodi u 2018. godini uz financijsku podršku Rosa Luxemburg Fundacije. 

Projekt je nastao kao nastavak aktivnosti PaRitera u domeni borbe za reproduktivna prava s naglaskom na pravo na pobačaj; cilj je projekta započeti razgovor o socijalnoj i reproduktivnoj pravdi u Hrvatskoj. Specifični cilj je okupiti stručnjakinje i stručnjake koji se bave problematikom koja u svojoj suštini spada pod domenu reproduktivne pravde, izdavanje publikacije koja će objediniti različite poglede na pitanja koja su ključna za donošenje odluke o stvaranju obitelji (uključujući homoseksualne obitelji, jednoroditeljske itd.), kao i pisanje dokumenta s preporukama i zahtjevima za Vladu kako bi se moglo uspješno zagovarati promjene za pravo na izbor. 

Poziv je objavljen aktivistkinjama i aktivistima, članovima i članicama akademije, kao i drugim osobama koje rade na pitanjima dostupnosti vrtića, rodno osjetljivog proračuna, prava na pobačaj, prava na zdravstvenu zaštitu, prava na socijalnu zaštitu, prava na siguran i humani porod te medicinski potpomognutu oplodnju; mentalno zdravlje žena, kao i intersekcija ženskih sudbina, prava na izbor te drugih tema koje se tiču reproduktivne pravde da dostave nacrt rada na navedene teme do 20. veljače 2018. godine. 

Nakon evaluacije radova od strane nezavisne komisije autori i autorice će biti kontaktirani da dostave rad minimalne dužine 10-15 kartica te je krajnji rok za dostavu prihvaćenih radova 20. ožujak 2018. godine. Nije potrebno provoditi dodatna istraživanja za radove, već se nastoji prikupiti postojeće znanje i ekspertiza kako bi publikacija služila kao početna pozicija za zagovaranje promjena. Radovi će biti objavljeni kao publikacija, te će autori i autorice imati priliku svoj rad izložiti na konferenciji koja će se održati u listopadu u Rijeci. Predstavljanje rada na konferenciji je honorirano, a o detaljima će izlagači/ce biti pravovremeno izvješteni/e.  

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na broj telefona 0918937070 ili mail.
Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 12.02.2018