Seminar Zaklade kultura nova | kulturpunkt

Natječaji Ostali

<

Seminar Zaklade kultura nova

"The Age of Cultural Participation: Democratic Roles and Consequences" dio je serije seminara posvećenih temi sudjelovanja.

ROK: 05.11.2019
  • A
  • +
  • -

Seminar "The Age of Cultural Participation: Democratic Roles and Consequences" održat će se u četvrtak i petak, 7. i 8. studenoga 2019. u Hrvatskom novinarskom domu (Perkovčeva 2) u Zagrebu. Ovaj je seminar dio serije seminara posvećenih temi sudjelovanja koje Zaklada kultura nova organizira u suradnji s partnerima Cultural participation network i Centre for Cultural Policy Sveučilišta u Leedsu te danskom istraživačkom mrežom Take Part Sveučilišta u Aarhusu. Seminari su usredotočeni na propitivanje sudjelovanja, neizostavnog elementa mnogih suvremenih pristupa i strategija. Temi sudjelovanja seminari prilaze iz različitih perspektiva – praktične i teorijske te perspektive kulturnih politika, kako u njihovim uspjesima tako i u neuspjesima.

Seminar u Zagrebu obuhvatit će teme vezane uz ograničenja i paradokse koji proizlaze iz sudjelovanja, kao i perspektive s kojima se kulturne i umjetničke prakse te kulturne politike suočavaju u kontekstu “demokratizacije” demokracije. S obzirom na to da ni praksa niti politike vezane uz sudjelovanje ne služe izravno ni inherentno demokratskoj svrsi, u vrijeme demokratskog deficita, krize demokracije i demokratskih institucija, odnos između sudjelovanja u kulturi i demokracije postaje sve važnija tema. U tom smislu, promatranje sudjelovanja kroz perspektivu demokracije upućuje nas na procijepe između izvornih namjera i konkretnih ishoda primjene sudioničkih strategija unutar praksi u kulturi i kulturnim politikama.

Kroz interdisciplinaran pristup seminar će otvoriti dijalog i promišljanje o temi sudjelovanja u kulturi i sudioničkog upravljanja u kulturi u odnosu na demokraciju. Program uključuje govornike iz triju partnerskih zemalja, kao i iz drugih krajeva svijeta. Seminar će okupiti istraživače, predstavnike akademske zajednice, teoretičare, kulturne proizvođače, umjetnike, praktičare i kreatore politika.

Radni jezik seminara je engleski.

Program seminara možete preuzeti ovdje.

Sudjelovanje na seminaru je otvoreno za sve zainteresirane, ali se potrebno registrirati najkasnije do 5. studenoga 2019. Registracijskom obrascu možete pristupiti ovdje.

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 03.10.2019