Sjećanja aktera nezavisne kulture | kulturpunkt

Vijesti Dokumentacija

<

Sjećanja aktera nezavisne kulture

SEEcult.org iz Beograda te Kurziv i Kulturtreger iz Zagreba pokreću regionalni interdisciplinarni i multimedijski projekt ABCeda nezavisne kulture. 

Projekt se provodi uz podršku Balkanskog fonda za umjetnost i kulturu (Balkans Arts and Culture Fund - BAC), a posvećen je očuvanju i povećanju vidljivosti intelektualnog i umjetničkog rada nastalog na nezavisnim kulturnim scenama u regiji. Projekt podrazumijeva istraživanje i prezentaciju sjećanja aktera nezavisne kulture u vidu usmene povijesti, unapređenje svijesti javnosti o značenju nezavisne kulture za društvo te jačanje kapaciteta organizacija za očuvanje i arhiviranje organizacijske memorije.

Projekt ABCeda nezavisne kulture iniciran je sviješću o potrebi očuvanja postignuća i produkcije nezavisnih kulturnih scena u regiji čiji se akteri, nakon ratova 1990-ih godina i bolnih procesa tranzicije, suočavaju s novim izazovima, posebno financijske prirode, koji prijete i nestankom nekih od ključnih aktera na tim scenama. Rad organizacija nezavisne kulture nije prikupljen i sačuvan u službenim arhivima ili muzejima, a zbog ograničenog ljudskog i  financijskog kapaciteta te prekarnih uvjeta rada, organizacije su primorane baviti se vlastitim dosadašnjim radom povremeno i na neadekvatan način. Stoga postoji prijetnja da će značajan dio intelektualnog i umjetničkog rada, akumuliran kroz ovaj segment kulture, postati s vremenom nedostupan publici i javnosti.

Partneri u projektu ABCeda nezavisne kulture, koji već godinama aktivno rade na online dokumentiranju i predstavljanju kulturnih i umjetničkih praksi u regiji (portali SEEcult.org, Kulturpunkt.hr i Booksa.hr), uvest će nove formate predstavljanja nezavisne kulturne i umjetničke produkcije široj publici, prije svega u Srbiji i Hrvatskoj, ali i u drugim zemljama u regiji.

Projekt će biti realiziran do lipnja 2015. u vidu produkcije serije video intervjua te ciklusa radionica i javnih skupova na temu važnosti nezavisne kulture. Produkcijom serije video intervjua s odabranim akterima u regiji bit će sačuvan dio usmene povijesti, a serijom radionica u Beogradu, Novom Sadu, Zagrebu, Puli i Splitu bit će predstavljeni modeli fizičkog i digitalnog arhiviranja materijala i njihove prezentacije, s ciljem jačanja kapaciteta sistematskog očuvanja i samoarhiviranja organizacijske memorije samih aktera nezavisne kulture. Dio aktivnosti zasnovan je i na iskustvu Centra za dokumentiranje nezavisne kulture u Hrvatskoj koji fizički postoji u klubu Booksa u Zagrebu.

Projekt ABCeda nezavisne kulture jedan je od tri projekta koje je Balkanski fond za kulturu i umjetnost podržao temeljem regionalnog natječaja na koji je pristiglo 115 prijedloga organizacija iz regije bivše Jugoslavije.

BAC vodi organizacija ArtAngle u partnerstvu s Europskim kulturnim fondom (European Cultural Foundation - ECF) iz Amsterdama. BAC financijski podržavaju ECF, Program za umjetnost i kulturu Fonda Otvoreno društvo (Open Society Foundation - OSF) u Budimpešti i ArtAngle.

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 04.02.2014