Sloboda mašte | kulturpunkt

Najave Izložba

<

Sloboda mašte

Skupna izložba Visina, misli i prah Carle Marine Rudelić, Ane Katarine Ladavac i Samanthe Sirotić na jednom mjestu objedinjuje različite umjetničke izraze.

03.04.2015 - 24.04.2015 , Pula - Dnevni boravak DC-a Rojc

"Naši osjećaji se miješaju s podražajima okruženja u kojem se nalazimo; kovitlaju se kao i organični, antropomorfni oblici koji kreiraju priču Carlinih slika i crteža. Carla kaotično harmonizira priče uprizorene naglašenom čistoćom likova, koji korespondiraju u kontrastu često s monokromnom pozadinom što aludira na beskonačnost svemira, budući su nam takve visine nedokučive. Levitiranje likova, isprepletenih kroz apstrahirane linije, dinamiziraju ideju kozmičkoga i propituju smisao tijeka vremena i beskonačnosti. Metamorfoza likova dovedena je u dijalog s ostalim likovima ili s kozmičkim elementima. 

Samanthina četiri rada govore o traženju ljudskih identiteta, pa se izražava ovisno o trenutnoj misli ili osjećaju; memoriji, kao primjerice dječji strahovi (slike s maskama ili porculanska lutka). Tako te vizualne misli koje projicira na papir daju svojevrsnu kritiku i doživljavanja stvarnosti, te postavljanje pitanja i misli o našem ophođenju prema svijetu. Samantha ne otkriva jednu temu, već više tema što govori o njenom traženju i inpiraciji, pa tako i kozmička tema apstrahiranog lika, koji uzlazi prema beskonačnom kovitlacu. 

Radovi Ane Katarine posebno akcuentiraju naraciju ženstvenosti, te su likovi okruženi zoomorfnim i florealnim motivima naturalističke intencije, koji kompozijski često tvore rubni dio papira, odnosno okvir što odaje ilustracijski pristup. Paleta zemljanih tonova odaju dojam sjete, prolaznosti; ili impresiju sveopće prašine i praha koji nas okružuje. Životinje koje okružuju likove, studiozno su ukorporirane i tvore zanimljive odnose sa teksturom pozadine, pa kao da izviriju i titraju ostvarivši tako zaigranu naraciju humanoidnog subjekta u samom središtu", stoji u predgovoru izložbi Kristijana Jerkovića.

Carla Marina Rudelić je rođena u New Yorku 1989. i živi u Puli, a odmalena se bavi umjetnošću. 

Samantha Sirotić je rođena 1992. u Rijeci i živi u Umagu. Trenutno studira Psihologiju u Trstu.  

Ana Katarina Ladavac je rođena u Puli i trenutno studira. Izlagala je samostalno 2009. u udruzi Distorzija u Rojcu. 

Izložba će biti otvorena od 3. do 24. travnja u Dnevnom boravku DC-a Rojc u Puli.

Objavio/la tomislav [at] kulturpunkt.hr 01.04.2015