Socijalizam na izmaku | kulturpunkt

Najave Događanje

<

Socijalizam na izmaku

U zadnjem tjednu izložbe Kome treba poduzeće? Kombinat Borovo 1988.-1991. autorski tim izložbe pripremio je tematsku čitaonicu i uvid u dio istraživačkog arhiva.

06.10.2016 - 07.10.2016 , Zagreb - Galerija Nova

Uz čitaonicu gdje će oni koji žele znati više moći čitati o o samoupravljanju, razvoju radničkog pokreta u Slavoniji, društvenoj organizaciji u SFRJ i digitalizirane sve brojeve Tjednika Borovo, u četvrtak, 6. listopada u 18 sati održat će se i panel Socijalizam na izmaku, a u njemu će sudjelovati Danijela Dolenec (FPZG), Marko Grdešić (FPZG), Paul Stubbs (EIZ) i Jasna Račić (CMS).

U skladu sa selektivnim sjećanjem post-jugoslavenskih društava, istraživanja koja se bave krajem našega socijalizma, događajima koji su prethodili raspadu SFRJ najčešće pristupaju iz perspektive novouspostavljenih država i novih društvenih odnosa. Četrdesetpetogodišnje iskustvo socijalističke Jugoslavije, s pripadajućom organizacijom društvenog života, pritom se promatra kao svojevrsno zastranjenje u povijesnom kontinuitetu predjugoslavenskog i postjugoslavenskog vremena. U ovakvom poimanju jugoslavenskog iskustva možda leži i razlog što mnogi aspekti završne faze jugoslavenskog socijalizma nisu istraženi. Neke pojave iz osamdesetih godina koje su percipirane kao nagovještaj demokratskih promjena (civilno društvo, identitetska pitanja, omladinski časopisi) temeljito su dokumentirane. Radničke mobilizacije i čitav niz fenomena koji upućuju na kontinuitet u politikama i iskustvu prekarizacije rada, kao i širine ideoloških pomaka u smjeru “post-socijalizma”, ostali su nedovoljno proučeni.

Drugim riječima, istraživanja koja se bave krizom SFRJ, u skladu s percipiranom nedemokratičnošću jugoslavenskog socijalizma, najčešće se bave strategijama elita i zanemaruju iskustva širih društvenih slojeva, radnika i građana kao neautentična. U istom kontekstu, u skladu s prevladavajućim narativom da se radi o historijskoj neminovnosti, povratak kapitalizmu privlači manje pažnje, pa se tako i strategije aktivne delegitimacije socijalizma doimaju kao puki zdravorazumski stavovi.

Panel organiziraju Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju i Centar za mirovne studije u sklopu izložbe Kome treba poduzeće? Kombinat Borovo 1988.-1991.

Program je dio suradničkog projekta Oni su bili kakvo-takvo rješenje koji u sklopu programa Evropske Unije Kreativna Europa realiziraju Centar za mirovne studije iz Zagreba, European Institute for Progressive Cultural Policies/eipcp iz Beča, kustoski kolektiv Što, kako i za koga/WHW iz Zagreba i Tensta Konsthall iz Stockholma.

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 05.10.2016