Sukob prije Sukoba | kulturpunkt

Najave Predavanje

<

Sukob prije Sukoba

Ivana Perica održat će predavanje o napadima na "pseudosocijalne tendencije" u literaturi koji su se rasplamsali mimo znatno poznatijeg sukoba Krleže, nadrealista i komunista.

31.01.2017 , Zagreb - Institut za etnologiju i folkloristiku

Institut za etnologiju i folkloristiku poziva na predavanje Ivane Perice, u sklopu ciklusa Tribina IEF-a, naslovljeno Simulanti u socijalnoj literaturi: prva etapa Sukoba na ljevici, u utorak, 31. siječnja u 12 sati u knjižnici Instituta za etnologiju i folkloristiku, Šubićeva 42/V.

Zbog krležocentrične obrade Sukoba na ljevici prva, rana faza Sukoba ostala je postrani znanstvenih istraživanja odnosa literature i politike jugoslavenskog međuraća. Izlaganje se tako bavi“ "etapom socijalne literature" (1928––1933) tj. debatom o socijalnoj i političkoj zadaći književnosti koja se odvijala u časopisima Socijalna Misao, Kritika, Literatura, Kultura te Nova literatura i Stožer. 

Prije Krležinih istupa većina priloga u ovim časopisima pretpostavljala je političku, revolucionarnu "upotrebu literature" (Felski) i u tom pogledu išla ukorak s kretanjima na tadašnjoj međunarodnoj sceni. Suprotno uvriježenu sudu o Socijalnoj Misli kao organu "ministerijalne" socijaldemokracije, taj je časopis u početku čak prednjačio u postavljanju znaka jednakosti između literature i revolucije. Napadima na "pseudosocijalne tendencije" u literaturi i na "simulante u socijalnoj literaturi", koji su objavljeni u Stožeru, Literaturi i drugdje, rasplamsao se svojevrstan "sukob prije Sukoba", rasprava koja se dogodila prije i mimo znatno poznatijeg sukoba Krleže, nadrealista i komunista, i koja je na tadašnjoj časopisnoj sceni sveobuhvatno aktualizirala međunarodna politička i literarna kretanja.

Ivana Perica završila je studij germanistike i kroatistike u Zagrebu, a doktorirala je na temu odnosa privatnog i javnog u političkoj misli Hanne Arendt i Jacquesa Rancièrea. Knjiga iste teme objavljena je 2016.g. u izdavačkoj kući Königshausen & Neumann. Izlaganje temelji na rezultatima istraživanja koje je provela tijekom polugodišnjeg gostujućeg istraživačkog boravka na IEF-u, a financirao ga je Austrijski ured za akademsku razmjenu ÖAD.

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 27.01.2017