Tema: solidarnost | kulturpunkt

Natječaji Poziv na sudjelovanje

<

Tema: solidarnost

Prijavite radove na 13. Festival prvih.

ROK: 10.11.2015

Festival prvih pokrenuo je multimedijalni umjetnik Željko Zorica (1957. – 2013.) postavivši ga kao smotru dostignuća stvaratelja različitih umjetničkih i neumjetničkih profila. FP svake godine proglašava središnju temu. Dosadašnje teme bile su: reklamokracija, GMO i biotehnologije, dominacije, mine, društvena odgovornost kapitala, mediji i prava djeteta, besplatno obrazovanje, poslovi sa Suncem, nepoznata mjesta u hrvatskoj umjetnosti 70-ih i 80-ih, nada, društvo razočaranja te depresija.

Odgovarajući svojim radovima na zadanu temu na FP se prijavljuju oni koji na bilo koji način žele govoriti kritički. Jedini je uvjet da debitiraju u kategoriji/mediju za koji se prijavljuju. Festival prvih zadržava i pravo poziva sudjelovanja odabranim autorima.

Solidarnost označava ideju i praksu suradnje i međusobnog pomaganja između članova neke grupe (obitelji, lokalne zajednice, radničke klase, čovječanstva...), koja se temelji na osjećaju međusobne povezanosti, odnosno na zajedničkim stavovima, vrijednostima, interesima, ciljevima, itd. Solidarnost podrazumijeva djelovanje u korist drugoga bez očekivanja da će ti drugi uzvratiti jednakom mjerom. To nije samo princip po kojem funkcioniraju ljudske zajednice, nego ga pronalazimo i kod ne-ljudskih vrsta, što nam ukazuje na njegovu pojavu kao sastavnog dijela evolucijskog razvoja.

Kao etički, socijalni i politički koncept i imperativ, solidarnost igra važnu ulogu u međusobno vrlo različitim pogledima i teorijama, npr. tijekom Francuske revolucije povezivala se s pojmom bratstva u krilatici "Sloboda, jednakost, bratstvo", u socijalnom nauku Crkve vezuje se s pojmom ljubavi (agape), a javlja se i u sindikalnom djelovanju, na primjer, tijekom 80-ih u Gdanjsku, u pokretu "Solidarnost".

Tema ovogodišnjeg festivala odabrana je dugo prije izbjegličke krize kojoj upravo svjedočimo. U ovom se trenu solidarnost živo preispituje na terenu, odnosom prema ljudima koji iscrpljeni dolaze u Europu iz zemalja razorenih ratom. S jedne strane svjedočimo nesnalaženju, sramotnoj nesposobnosti zapadnih vlada da preuzmu odgovornost za situaciju i primjereno reagiraju, dok istovremeno brojni volonteri vođeni suosjećanjem i solidarnošću pomažu podrškom, ljubaznim dočekom, prikupljanjem odjeće, obuće, hrane i ostalog potrebnog za pomoć ljudima u nevolji.

Tema otvara brojna pitanja: Je li solidarnost poveznica pojedinca i društva i na čemu se ona temelji? Što solidarnost znači za današnjeg čovjeka i umjetnika? Ima li je uopće i u kojim segmentima? Jesmo li solidarni i kada?

13. Festival prvih šalje poziv za prijavu umjetničkih radova koji temi solidarnosti pristupaju kreativno i kritički. Namjera je kroz suočavanje autora i publike stvoriti prostor u kojem možemo zajednički, solidarno pokušati pronaći i neke odgovore koji nam mogu pomoći u obogaćivanju uvida u mogućnosti našeg razvoja, kako pojedinačno, kao boljih ljudi, tako i skupno, kao boljeg društva.

Prijave s opisom rada i biografijom autora možete poslati do 10. studenog na adresu elektroničke pošte.

Festival prvih održat će se od 30. studenog do 6. prosinca. Više potražite ovdje.

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 13.10.2015