Teorije i prakse upravljanja | kulturpunkt

Najave Predavanje

<

Teorije i prakse upravljanja

Frank Fischer i Christian Iaione drže predavanja u okviru konferencije o sudioničkom upravljanju u kulturi.

22.11.2017 - 23.11.2017 , Rijeka - Hrvatski kulturni dom (HKD)

FOTO: Vatroslav Miloš / Kulturpunkt

U srijedu, 22. studenog 2017. u 18 sati u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku u Rijeci Frank Fischer drži predavanje Participatory Governance and Cultural Policymaking: Theoretical Perspectives in Practical Context koje je otvoreno za javnost. Dan kasnije, u četvrtak, 23. studenog u 19 sati na istom mjestu Christian Iaione drži predavanje The Right to the Co-City, također otvoreno za javnost.

Predavanje Franka Fischera predstavlja teorije i prakse upravljanja koje su se počele primjenjivati kao odgovor na promjene u području javnih politika na globalnoj i nacionalnim razinama. Fischer će tijekom predavanja naglasak staviti na decentralizirane političke mreže, organizacije civilnoga društva i nove načine političkog djelovanja. Razmotrit će instrumentalne aspekte formuliranja i provedbe javnih politika, kao i pitanja vezana za uključivanje građana u procese upravljanja te ostvarivanja političke moći. Fischer će teorijski i praktično obrazložiti koncept sudioničkog upravljanja uz ilustraciju ove prakse u kulturnoj politici. Frank Fischer donedavno je bio profesor na Sveučilištu Rutgers (SAD). Trenutno radi kao istraživač na Institutu za društvene znanosti na Sveučilištu Humboldt u Berlinu. Dobitnik je brojnih nagrada te je autor 17 knjiga i mnogih eseja na temu sudioničkog upravljanja.

Drugo javno predavanje u okviru konferencije koje drži Christian Iaione pristupit će temi suvremenih urbanih studija iz rakursa prava građana na grad kao javnog i zajedničkog dobra. Grad se u Iaioneovoj viziji zamišlja kao infrastruktura koja omogućava prožimanje akcija građana, energije i resursa koji surađuju s javnim, privatnim i urbanim akterima. Christian Iaione je izvanredni profesor javnog prava na Sveučilištu Guglielmo Marconi u Rimu, suradnik u Centru za građansko pravo na Sveučilištu Fordham i gostujući profesor upravljanja commonsima na LUISS Guido Carli.

Predavanja se održavaju u okviru međunarodne i interdisciplinarne konferencije Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. URADIMO ZAJEDNO. koju u Rijeci, u HKD-u na Sušaku, od 22. do 24. studenog 2017. organizira Zaklada "Kultura nova" u partnerstvu s Rijekom 2020 – EPK i u suradnji s Europskom kulturnom fondacijom te mrežom IFACCA, a uz podršku regionalnog međuvladinog foruma Central European Initiative. Konferencija je također označena kao događaj mreže ENCATC, a realizira se u okviru projekta Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi uz podršku UNESCO-vog Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost.

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 21.11.2017