U krugu škole - Trg anonimnog umjetnika | kulturpunkt

Najave Izložba

<

U krugu škole - Trg anonimnog umjetnika

UBU i ABS iznova aktiviraju prostor Trga maršala Tita kao mjesto na kojem se već 160 godina kontinuirano izvode različiti tipovi proizvodnje umjetničkog djela i umjetničkog ponašanja.

20.05.2016 , Zagreb - Izložbeni salon Izidor Kršnjavi (Škola primijenjene umjetnosti)

Dugoročni projekt Udruge bivših učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb - UBU U krugu Škole (UKŠ) otvorio je jedan novi dijalog u istraživačkom ciklusu u 2016. godini i postavio ga na novoizabranu dionicu kruga Škole – zeleni val – od Arhitektonskog fakulteta do HDLU-a. 

Mogu li institucije, ustanove, organizacije i njihovi akteri koje djeluju na tom potezu kreirati održiv model suradnje i djelovanja? Što je to što nas spaja, a što je to što nas udaljava? Kako funkcioniraju gradski susjedi? Okvir u kojem će UBU postaviti ovaj dijalog na zelenom valu moći će se koristiti kao model afirmativnog upoznavanja susjednih institucija, organizacija i njihovih aktera i odnosa spram javnog prostora koji koriste u neposrednoj blizini - raskrižja, ulice, dvorišta, trga i njihove aktivacije s ciljem razvoja publike za aktualne projekte. Za postavljanje tog okvira koristit će: mikro-urbanističke participativne intervencije i prezentirati one postojeće, niz međusobnih gostovanja između aktera institucija i uključivanje učenika u radionice i debate. 

Velika dionica koja se otvara unutar projekta UKŠ - Zeleni val je akcija/radionica/izložba Grupe ABS koja okupira Salon Izidor Kršnjavi od 9. do 20. svibnja. Grupa ABS hibridizira postojeći projekt U krugu Škole i prezentaciju vlastite umjetničke akcije Trg Anonimnog umjetnika iz 2012. godine. Anonimni konceptualni umjetnik je naziv za strategije i oblike ponašanja koje umjetnik provodi negirajući zamisli, predodžbe i mit individualnog umjetnika i odustajući od njih (Goran Trbuljak).

Intencija je kroz organizaciju umjetničke akcije/radionice/predavanja/izložbu iznova aktivirati prostor Trga maršala Tita kao mjesto na kojem se već 160 godina kontinuirano izvode različiti tipovi proizvodnje umjetničkog djela i umjetničkog ponašanja. Umjetničko-edukativnim projektom mapirat će se i indeksirati mehanizam djelovanja umjetničko-estetskih/društveno-političkih/artivističkih paradigmi u različitim tipovima društvenosti kroz cijelu stošezdesetgodišnju povijest trga, s naglaskom na oblike umjetničkog djelovanja koje nam generacijski pripadaju. Rezultat će biti dvokanalna videoinstalacija Trga Anonomnog umjetnika, arhivska povijesna građa umjetničkih radova/djelovanja na Trgu u poslijednjih 160 godina, učenički (ŠPUD) i studentski radovi (ALU) nastali na radionicama u sklopu projekta.

Predstavljanje rezultata i otvorenje izložbe za javnost održat će se 20. svibnja s početkom u 19 sati u Salonu Izidor Kršnjavi.

Grupa ABS je formirana kao kritička platforma unutar materijalne prakse i političkih kontradikcija hrvatskog suvremenog slikarstva, umjetnosti i potencijalnosti tranzicijske kulture i društva. Grupa je formirana pokretanjem kritičkog potencijala slikarskog rada, tj. pokretanjem simptoma unutar suvremenog hrvatskog društva. ABS-ov rad, zato, nije prijatno ili prijemčivo građansko slikarstvo poslije postmoderne u doba rekonstituiranja nacionalnog društva i njegove građanske srednjoeuropske vizualne kulture. Umjetničko djelovanje Grupe ABS je realizirano i pokazano slikama-kao-simptomima koji sugeriraju neprijatnu i otuđenu atmosferu kritičnih ili kriznih situacija unutar konfliktne političke suvremenosti. Članovi grupe su Alan Alebić (1976.), Ivica Blažić (1975.) i Ivan Skvrce (1980.). Diplomirali su 2003. na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, smjer slikarstvo i na poslijediplomskom studiju na ljubljanskoj Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Izlagali su na 25 samostalnih i pedesetak skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Žive i rade na relaciji Zagreb-Rijeka-Krk.

Udruga bivših učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb – UBU osnovana je krajem 2008. godine i djeluje između ostalog kao platforma sa ciljem promocije ŠPUD–a i njegove djelatnosti na području Republike Hrvatske i u svijetu. Rad UBU-a karakterizira kontinuirana progresivna edukacija, djelovanje i rad u kulturno – umjetničkom životu, primjenjujući interdisciplinaran i transdisciplinaran pristup na tragu tema socijalno angažiranog dizajna i arhitekture, publike i odnosa sa javnošću, adolescentnih autora – umjetnika u nastanku, razvoja dijaloga i međugeneracijskog povezivanja, promocije dizajna za poznatog korisnika, služeći se pri tom novim tehnologijama, medijima i praksama kroz intuitivne vizije, prognoze i reality check. Posljednjih 6 godina djelovanja UBU je samostalno ili kroz kreativnu platformu Organizam realizirao preko 40 kulturno-umjetničkih projekata, suradnji i sudjelovanja na lokalnoj, nacionalnoj i internacionalnoj razini.

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 19.05.2016