Umjetničko-ekološki projekt | kulturpunkt

Vijesti Vizualne umjetnosti

<

Umjetničko-ekološki projekt

U srpnju je u Parku prirode Učka otvorena Land art staza Stražica - Sapaćica, idejni projekt riječkog umjetnika Borisa Pecigoša.

Piše: Martina Domladovac

U srpnju 2016.godine u Parku prirode Učka otvorena je Land art staza Stražica - Sapaćica, prvi umjetničko-ekološki projekt u Hrvatskoj. Idejni projekt riječkog umjetnika Borisa Pecigoša razvijao se od 2014. godine, a predstavlja spoj umjetničkih intervencija u formi land arta i prirodnih ljepota Ćićarije, odnosno njenih južnih predjela oko litica Stražice i pašnjaka Sapaćice. 

Na kružnoj stazi dugoj 6,5 kilometara nalazi se dvadeset land art instalacija, a glavna ideja projekta razvijanje je svijesti o značaju povezanosti čovjeka i prirode. Radovi su nastali u prirodi od prirodnih materijala nađenih na licu mjesta ili su oslikani ekološkim bojama, a s obzirom na to da su smješteni na otvorenom, dalje od civilizacije, ostavljeni su da se mijenjaju i raspadaju pod utjecajem prirodnih sila. Osim interakcije s prirodom, instalacije šetača upoznaju s kulturno-povijesnim kontekstom prostora, odnosno lokacijama kojim su se kretale lokalne zajednice ili su za njih imale određeno značenje. Šetnja stazom zamišljena je i kao upoznavanje lokalne flore i faune, a jasno je i naznačeno razlikovanje pozitivnog od negativnog djelovanja čovjeka na prirodu koje je i dalje vidljivo u pejzažu.

Za obilazak instalacija potrebno je od dva do tri sata. Detaljne informacije o radovima i upute kako doći do lokacije staze mogu se pronaći na službenoj stranici umjetnika ili u obliku letka u pdf formatu.

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 01.09.2016

VEZANE VIJESTI

U skladu s prirodom

U Osijeku će biti predstavljen projekt 4 godišnja doba, koji se oslanja na stvaranje umjetničkih radova u prirodi i od prirodnih materijala.

Ars Kozara

Za sedmi po redu umjetnički laboratorij koji se održava u Nacionalnom parku Kozara odabrano je trinaest umjetnika iz Srbije i BiH.

Svijet koji smo stvorili

Blog Artists And Climate Change na jednom mjestu okuplja umjetnička djela o klimatskim promjenama te nudi informacije o sličnim projektima i inicijativama.