Umjetničko preispitivanje nasljeđa Praxisa | kulturpunkt

Umjetničko preispitivanje nasljeđa Praxisa

Umjetnički rad Igora Grubića i njegova slobodna međunarodna distribucija preko udruge Siva zona propituju globalne teme koje je obilježila Praxisova filozofija.

Pripremila: Ivana Pejić
  • A
  • +
  • -

Udruga siva) (zona – prostor suvremene i medijske umjetnosti poziva sve zainteresirane da se uključe u međunarodnu distribuciju rada Bez naziva (Praxis) Igora Grubića. Ovaj umjetnički rad izveden je u formi plakata, tipografske slike koja sadrži tekst The criticism of all that exists starts with self-criticism (Kritika svega što postoji počinje samokritikom), a izložiti ga možete u svojoj galeriji, uredu, izlogu, na ulici ili nekom drugom prigodnom mjestu. 

Bez naziva (Praxis) referira se na baštinu Korčulanske ljetne škole sociologije i filozofije i časopisa Praxis (1963. - 1974.), gdje su kritički nastrojeni mislioci razvili "singularnu putanju humanističkog marksizma i socijalne analize u kontekstu socijalističke, samoupravne i nesvrstane Jugoslavije te stvorili mjesto razmjene kritičkih stajališta između hladnoratovskih Istoka i Zapada". 

Praxisov slogan bio je "nemilosrdna kritika svega što postoji", koji potječe od Karla Marxa. Umjetnički rad Igora Grubića Bez naziva (Praxis) i njegova slobodna međunarodna distribucija preko udruge Siva zona propituju globalne teme koje je obilježila Praxisova filozofija, njen međunarodni kontekst i cirkulaciju ideja. Praksisovsku nepoštednu kritiku svijeta Grubić okreće prema autorskom subjektu: "Shvatio sam da ako želim kritizirati druge, trebao bih početi od sebe; upravo ovdje vrebaju osobni demoni i samoobmana i postoji potreba za kontinuiranim radom na nečijoj budnosti i samoispitivanju." Projekt koji kurira Darko Fritz propituje i odnos lokalnog i globalnog u kontekstu otoka Korčule, gdje su se na prelasku 1960ih na 1970te održavale međunarodne manifestacije Korčulanska ljetna škola i Međunarodni susreti umjetnika u Veloj Luci. 

Rad bi na odabranom mjestu trebao biti izložen najmanje deset dana, nakon čega ostaje u trajnom vlasništvu izlagatelja. Veličina plakata je promjenjiva, a naklada rada je neograničena. Minimalna veličina je 70 x 50 cm, no ona može biti povećana do veličine reklamnog panoa (billboarda) kakvi će biti postavljeni na više lokacija u Hrvatskoj. Za neki drugi format, autor će bez naknade oblikovati plakat do željene veličine i poslati vam digitalnu datoteku koju možete sami ispisati. Plakat možete otisnuti sami, ili će vam ga organizatori dostaviti poštom. 

Više detalja o ovom projektu potražite na stanicama Sive zone

Objavio/la ivana [at] kulturpunkt.hr 31.03.2022

VEZANE VIJESTI

Olakšan pristup građi

Piše: Martina Domladovac

Projekt prikupljanja i digitalizacije tekstova i dokumenata Praxisa i Korčulanske ljetne škole omogućio je njihovu dostupnost širokoj javnosti.

Kako i zašto danas biti "biće prakse"

Pišu: Ivan Čolakovac i Rahela Jug

Kada govorimo o pojmu praxisa potrebno je naznačiti razliku između "starog" i "novog" pojma praxis.

Korčula je ipak (bila) original

Piše: Ante Jerić

Ante Jerić piše o konferenciji posvećenoj jugoslavenskoj Praxis-filozofiji i Korčulanskoj ljetnoj školi održanoj pod naslovom Praxis: Kritika i humanistički socijalizam.