Umjetnost i društveni angažman | kulturpunkt

Najave Okrugli stol

<

Umjetnost i društveni angažman

Ideja okruglog stola je da se eksplicira veza između umjetnosti i društvenog konteksta.

03.12.2011 , Zagreb - net.kulturni klub mama
  • A
  • +
  • -

Neki smatraju da je sama sintagma "umjetnost i društveni angažman" problematična jer je tautologična, budući da nema umjetnosti koja nije društveno angažirana, odnosno da umjetnost koja nije društveno angažirana i nije umjetnost. No, moramo biti svjesni da mnogi umjetnici/ice ne djeluju pod tim principom, nego smatraju umjetnost odijeljenom od vanjskog svijeta ili je čak smatraju oazom subjektivnosti, privatnosti i intimnosti, pa stoga njihovo djelovanje često svršava u larpurlartizmu, a s javnošću komuniciraju jedino zahvaljujući manjoj ili većoj medijskoj spektakularizaciji njihovog umjetničkog rada.

Nadalje, ako uvedemo distinkciju između "obične" društvene osviještenosti i deklarirane društvene angažiranosti, vidjet ćemo da se i među umjetnicima/icama čiji je rad društveno relevantan može praviti distinkcije. Osim toga, društveni angažman umjetnosti i umjetnika/ica se razlikuje i s obzirom na različita područja umjetnosti, pravce i žanrove. Brojna su pitanja koja se pod vidom ove teme mogu otvoriti, a neka od njih zasigurno će biti diskutirana tokom rasprave na ovom okruglom stolu.

Sudjeluju: Nataša Govedić, Nicole Hewitt, Leonida Kovač, Andreja Kulunčić, Siniša Labrović i Vili Matula, a moderiraju Ankica Čakardić i Hrvoje Jurić. Početak je u 19 sati.

Okrugli stol održava se u sklopu simpozija Filozofija i umjetnost koji organizira Hrvatsko filozofsko društvo.

Više o simpoziju čitajte ovdje.

Objavio/la nikolina [at] kulturpunkt.hr 28.11.2011