Utjecaj na okoliš proglasiti neprihvatljivim | kulturpunkt

Vijesti Javni prostor

<

Utjecaj na okoliš proglasiti neprihvatljivim

Zelena akcija, Pravo na Grad i Inicijativa Srđ je naš! pozivaju ministra Zmajlovića da utjecaj na okoliš golf-resorta na Srđu proglasi neprihvatljivim. 

Piše: Petra Novak
  • A
  • +
  • -

Udruge Zelena akcija i Pravo na grad te Inicijativa Srđ je naš! u zajedničkoj su izjavi za javnost pozvali ministra zaštite okoliša i prirode Mihajla Zmajlovića da izda rješenje kojim se utjecaj na okoliš golf-resorta na Srđu proglašava neprihvatljivim te tako "održi svoje obećanje o vraćanju povjerenja građana u studije utjecaja na okoliš".

U zajedničkoj izjavi još su jednom navedene manjkavosti studije na koje su Zelena akcija, Pravo na grad i Srđ je naš upozoravali i ranije, a na koje nije adekvatno ili uopće odgovoreno. To se odnosi na činjenicu kako pri procjeni utjecaja nije uzet u obzir utjecaj dva apartmanska naselja s preko 400 apartmana, nije rađena procjena povećanog crpljenja vode na ekosustav rijeke Omble, nisu provedena mjerenja propusnosti odnosno procjeđivanja kroz krški teren (markerima) radi ustanovljavanja eventualnog utjecaja na tokove podzemnih voda i na more niti je planiran kasniji monitoring, kao što nije ni procijenjena količina pesticida koji će se upotrebljavati na golf igralištu te utjecaj kemikalija na morske ekosustave. 

Nadalje, kako upozoravaju u izjavi, pri izradi studije nisu uzete u obzir klimatske promjene i kontinuirani trend opadanja količina padalina, potencijalni alergijski učinak trava i drugog alohtong bilja koje se namjerava saditi na platou brda Srđ, uz to što će izgradnjom golf resorta biti uništeno 62% autohtone vegetacije "pa je nevjerojatno da se ocjenjuje pozitivnim da će se ovo područje štititi od požara sječom šuma i fragmentacijom staništa". Također, aktivisti spornim drže i to što je studija puštena u daljnju proceduru bez da su ispunjeni prethodno eksplicitno postavljeni uvjeti članova povjerenstva, što ne postoji studija procjene troškova i koristi te predloženo područje zahvata za potrebe izrade SUO nije ciljano faunistički istraživano. 

Kako ističu aktivisti, postupak procjene utjecaja kompromitiran je višestrukim nezakonitim pogodovanjima investitoru, a studija je manjkava i površna. "Smatramo da je studija utjecaja na okoliš nedostatna i loše kvalitete, te ne prikazuje realni utjecaj na okoliš golf-resorta na Srđu. Ovaj projekt, a posljedično ni studija nisu usklađeni sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te Zakonom o zaštiti prirode Republike Hrvatske te pozivamo Ministra Zmajlovića da zahvat proglasi neprihvatljivim za okoliš".

Objavio/la petra [at] kulturpunkt.hr 03.04.2013