Vernissage | kulturpunkt

Najave Izložba

<

Vernissage

U sklopu nove izložbe Nike Radić bit će održan i razgovor s Miškom Šuvakovićem. 

12.07.2012 - 05.08.2012 , Novigrad Cittanova - Galerija Rigo

U četvrtak 12. srpnja u 21 sat u novigradskoj galeriji Rigo, bit će otvorena izložba Vernissage Nike Radić, na kojoj će ova novomedijska umjetnica pokazati svoju najnoviju video instalaciju. Kao dio programa u galeriji Rigo 14. srpnja bit će održan razgovor s povjesničarem umjetnosti i teoretičarem Miškom Šuvakovićem koji je ujedno i autor teksta kataloga izložbe. 

"Umjetnički rad Nike Radić je nastao i razvijao se u kontekstu postmoderne skulpture da bi zatim bio preorijentiran u kulturalna istraživanja ljudske komunikacije, prije svega, mikroekoloških situacija vizualne i verbalne komunikacije, percepcije te kritičkog uspostavljanja granica ljudskih privatnih i javnih odnosa. Ona danas radi sa digitalnim videom i videoinstalacijama ili instalacijama i ambijentima "kulturalnih tragova" suvremene globalne i tranzicijske, odnosno, internacionalno i regionalno locirane javne i privatne komunikacije. U rad Nike Radić uključen je u složene umjetničke prakse koje se često imenuju umjetnošću u doba kulture, što znači da umjetnica istražuje mogućnost vidljivosti mikro-situacija, kontradikcija ili naprslina ljudske individualnosti i društvenosti. Pri tome, njena istraživanja nemaju didaktički karakter kao što to imaju istraživanja suvremenih aktivista u polju kulturalnog rada, već su usmjerena ka realizacijama situacija i događaja koji pokreću afektacijsko djelovanje na gledatelja i često sudionika. 

Za realizaciju njenog rada nije bitno otkrivanje pojavnosti "starih" ili "novih" umjetničkih medija, već njihovo – novo medijsko - izvođenje kojim se otkriva problem, konflikt ili indiferentnost uspjele, odnosno, neuspjele komunikacije. Prezentacija "singularnog slučaja komunikacije" treba pokrenuti mehanizme i pojavnosti mehanizama bitnih za oblikovanje "događaja ljudskog" života. Drugim riječima, Nika Radić radi prije svega sa spektakularizacijom mikro ili makro komunikacijskih pojavnosti i djelovanja, a to znači bazičnim biotehnologijama društva", o radu Nike radić napisao je Miško Šuvaković. 

Izložbu možete pogledati do 5. kolovoza.

Objavio/la petra [at] kulturpunkt.hr 09.07.2012