Visoko estetsko oblikovanje artefakata | kulturpunkt

Vijesti Arhitektura i urbanizam

<

Visoko estetsko oblikovanje artefakata

Dodijeljene su nagrade 46. Zagrebačkog salona, a njegova je Velika nagrada pripala Muniri Serdarević za instalaciju Kutak intime.

  • A
  • +
  • -
"Velika nagrada 46. zagrebačkog salona ide Muniri Serdarević za instalaciju Kutak intime, zbog nekoliko razloga; rad spada u kategoriju primijenjene umjetnosti aranžerstva u kojem dobitnica i djeluje. Dugogodišnji trud kolekcionarenja, zaštite privatnih artefakata, te njihovo pedantno i visoko estetsko oblikovanje djeluje impozantno ističući se iznad od ostalih radova", odlučio je ocjenjivački sud u sastavu dr. sc. Ana Peraica, dr.sc. Suzana Milevska (Skopje), dr. sc. Asja Mandić (Sarajevo), Nataša Petrešin – Bachelez (Ljubljana/Pariz), Ivana Bago (Zagreb) i Sabina Salamon (Rijeka).

Tri jednakovrijedne nagrade dodjeljuju se Borisu Ljubičiću za rad Baščanska ploča, Krunoslavu Kovaču za Hommage Editi Schubert i Danijelu Srdarevu za Umjetnost za djecu. Rad Baščanska ploča Borisa Ljubičića nagradu dobiva jer najbolje pogađa temu Salona, a ona je Rukopisi novog doba.  Rad u kojem autor analizira čitkost i poruku Baščanske ploče i novih fontova odašilje poruku o vizualnome i tekstualnome kao unutarnje vezanom. Hommage Editi Schubert Krunoslava Kovača dao je najširu definiciju rukopisa kao stila, te na vrlo postmoderan način eksproprijacije rada postigao zavidan rezultat promocije jednoga elitnoga medija u javnom prostoru. Rad Danijela Srdareva Umjetnost za djecu u praksi je pokazao gdje rukopisno i dalje obitava, na primjerima visoke teorije vizualnih umjetnosti.

Žiri je odlučio dodijeliti i tri posebne pohvale. Pohvalu dobiva Ante Verzotti za rad pod nazivom Život je lijep, kolaže u kojima fotografija djeluje na način ikoničkih pisama suvremenoga doba, obzirom jedini zahvaća temu tekstualnog aspekta vizualne kulture. Pohvalu žirija dobiva Barbara Blasin za rad Privedeni, kompleksnu metadokumentaciju demonstracija u kojoj omogućava ulazak osobnih elemenata u inače angažman društvenih brojeva samih peticija, superimponirajući odnose službenih parafa i žigova, te individualnih potpisa i otisaka prsta. Pohvalu dobiva i dizajnerski tim Kuna Zlatica za rad Glazbeni zombiji, seriju retro-plakata u kojoj konzistentno koriste estetike zadanog vremena, dograđujući ih nepretenciozno za humoristični aspekt vašara, otkrivajući razigrane komponente rukopisnog.  

Nagradu za mladog autora do 35 godina dobiva Luka Kedžo za vrlo humorističan rad Slova na sliki.

Žiri za dodjelu Nagrade Hrvatske sekcije AICA-e u sastavu Silva Kalčić, Maroje Mrduljaš i Feđa Vukić odlučio se za dvije jednakovrijedne nagrade, Nikoli Đureku za Seriju tipografija iz 2010.-2011. godine, i Barbari Blasin za rad Privedeni, također načinjen 2010.-2011. Dodjeljivanjem dviju nagrada žiri želi afirmirati dvije različite interpretacije polja primijenjenih umjetnost i dizajna, dijametralno različitih pristupa i formata.
 
Nikola Đurek se bavi tipografijom, koja je osnova dizajnerske discipline. Time je kreativno unaprijedio vizualnu komunikaciju i, šire, ovdašnju kulturu komuniciranja. Njegov je rad i istraživački doprinos, jer se produkcija pisma-tipografije povezuje s oblikovanjem plakata koje osmišljavaju drugi dizajneri, upisujući svoje rukopise u inventivne Đurekove tipografije, a koje su u svojoj zamisli generički neutralne.
 
Kod video instalacije Barbare Blasin žiri se je zainteresirao za činjenicu da se unutar polja primijenjenih umjetnosti pojavio rad koji je aktivistički, te koji proširuje pojam primjenjivosti umjetnosti u smjeru društvenog angažmana i interakcije s građanima, te u izložbenom prostoru aktiviranja publike. 
Izvor: ULUPUH / Na fotografiji: Munira Serdarević
Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 16.05.2011