Webinar o razvoju projekata | kulturpunkt

Natječaji Poziv na sudjelovanje

<

Webinar o razvoju projekata

Održava se webinar na kojem će sudionici moći steći detaljniji uvid u smjernice poziva za razvoj pojedinačnih i skupnih projekata na temelju poziva Potprograma MEDIA.

ROK: 21.10.2019

DKE – Ured MEDIA Hrvatske organizira webinar o pozivima za razvoj pojedinačnih i skupnih projekata. Događanje će se odvijati 22. listopada s početkom u 10.30 sati. 

EACEA (Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu) nedavno je objavila nove pozive usmjerene na potporu za razvoj pojedinačnih i skupnih projekata.

Hrvatska se, vrlo brzo nakon ulaska u Potprogram MEDIA, uspjela pozicionirati i nametnuti svojim rezultatima u odnosu prema drugim članicama, posebno u kategorijama poziva za razvoj pojedinačnih i skupnih projekata. U razdoblju od 2014. do danas hrvatski su korisnici, unatoč iznimno visokim kriterijima što ih zahtijeva ispunjavanje određenih uvjeta poziva, uspjeli osigurati ukupan iznos od 4 milijuna eura.

Sudionici webinara moći će steći detaljniji uvid u smjernice poziva za razvoj pojedinačnih i skupnih projekata (s naglaskom na tzv. tips&tricks), bit će upućeni u pravi trenutak za pripremu i prijavu vlastitog filmskog projekta na temelju poziva Potprograma MEDIA te će im biti pružena pojašnjenja u pogledu bitnih aspekata ispunjavanja prijavnica, uz isticanje najvažnijih segmenata primjera dobre prakse.

Radi što bolje pripreme za webinar važno je imati uvid u smjernice poziva.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresirani koji se žele prijaviti za webinar da najkasnije do 21. listopada pošalju svoje kontakte na e-adresu, uključujući e-poštu, kako bi na vrijeme dobili upute za sudjelovanje u događanju. 

Više potražite ovdje.

Objavio/la martina [at] kulturpunkt.hr 13.10.2019