Za kulturu i kreativne sektore | kulturpunkt

Vijesti Kulturne politike

<

Za kulturu i kreativne sektore

Europski parlament podržao je program Kreativna Europa, koji zamjenjuje dosadašnje programe Kultura 2007-2013 i Media, a stupa na snagu 1. siječnja 2014.

Europski parlament podržao je 19. studenog novi program Europske komisije Kreativna EuropaBudžet programa iznosi 1,46 milijardi eura.

Kreativna Europa podržavat će kulturu i kreativne sektore koji su shvaćeni kao izvor novih radnih mjesta i privrednog rasta. Podršku će tako imati i film, kina, televizija, baština, različita područja umjetnosti, prevođenje knjiga, obuka profesionalaca u sektoru kulture i audiovizualnoj proizvodnji.

Predviđen je i mehanizam financijskog garantiranja koji će omogućiti nositeljima malog poduzetništva u kulturi i kreativnim industrijama da dobiju pozajmice od banaka na dvije godine.

Europske prijestolnice kulture, europski programi u području naslijeđa i pet europskih nagrada (nagrada za kulturno naslijeđe/Europa Nostra, nagrada za suvremenu arhitekturu, nagrada za književnost, nagrada Border Breakers Awards i medijska nagrada), također će imati podršku Kreativne Europe.

Program je zasnovan na iskustvu programa Kultura i Media, stoga uključuje potprogram Kultura koji podržava izvedbene i vizualne umjetnosti, kulturno naslijeđe i druga područja, te potprogram Media koji je namijenjen financiranju filmskog i audiovizualnog sektora.

Program Kreativna Europa stupit će na snagu 1. siječnja 2014, a važit će do 2020. godine. U Europskom parlamentu podržan je sa 650 glasova, dok je 32 poslanika bilo protiv, a deset suzdržano.

Izvor: seecult

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 22.11.2013