Za odgoj odgovorne javnosti | kulturpunkt

Vijesti Znanost i obrazovanje

<

Za odgoj odgovorne javnosti

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta otvorilo je javnu raspravu o nacrtu nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja.

Piše: Matija Mrakovčić

FOTO: William Creswell

  • A
  • +
  • -

Cilj i svrha javne rasprave koja traje do 26. svibnja je prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženom Nacrtu Nastavnog plana i programa Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu. Prema predstavljenom nacrtu, nastavni bi plan i program trebao obuhvaćati cjeline: Građanin, građanka; Demokratska zajednica; Socijalne vještine i društvena solidarnost; Kulturni identitet i međukulturni dijalog; Gospodarstvo, poduzetnost, upravljanje financijama i zaštita; Zaštita okoliša i održivi razvoj potrošača.

Svi zainteresirani mogu dostaviti svoje načelne i konkretne primjedbe i prijedloge na pojedine dijelove i cjelokupni tekst Nacrta, a po završetku procesa savjetovanja, svi bi pristigli komentari, primjedbe i prijedlozi trebali biti objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva, slijedom usvojenog Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.  

Ministar je napomenuo da se radi "o potpuno novom nastavnom planu i programu za građansko društvo i demokraciju, koji će iz temelja promijeniti razvoj nekih vrijednosti kod naših mladih generacija". Potrebno je napomenuti da eksperimentalna provedba GOO-a, a potom i evaluacija i interpretacija rezultata njegove provedbe i potrebe njegova uvođenja u nastavne programe ne bi ni izbliza bile tako jasno artikulirane da Ministarstvo nije surađivalo s organizacijama civilnoga društva, točnije Mrežom mladih Hrvatske, GONG-om i Centrom za mirovne studije, uz druge organizacije iz GOOD inicijative i škole i nastavnike koje su OCD-i koordinirali te u njima provodili stručna usavršavanja.

Što se Ministarstva tiče, još uvijek nisu objavljeni rezultati javnih rasprava važnih za daljenje planiranje strategije obrazovanja, poput plana razvoja znanstvenoistraživačke infrastrukture u Republici Hrvatskoj (19. prosinca 2013.), o državnoj potpori za projekte znanstvenih i razvojnih istraživanja (13. veljače 2014.) ili o Nacrtu Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u osnovnoj školi (21. veljače 2014.). Pravilnik o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi donesen je 17. ožujka, tjedan dana po završetku javne rasprave čiji rezultati nisu također objavljeni. 

Analiza sažetaka ove javne rasprave, najavili su iz Ministarstva, trebala bi biti objavljena u lipnju, a na temelju koje će 30. lipnja biti objavljen i nastavni plan i program GOO-a. Prema prijedlogu, u školskoj godini 2014./15. građanski bi odgoj bio obvezan predmet samo za učenike šestih razreda osnovne škole s 35 predviđenih školskih sati, a provodio bi se kroz međupredmetne sadržaje u nastavnim predmetima i programima od 1. do 5. razreda, 7. i 8. razredu osnovne škole i 1. i 2. razredu srednje škole.

Nakon donošenja kurikuluma, trebala bi uslijediti priprema učenika i nastavnika za provedbu GOO-a. Nastavnici i učitelji koji će predavati taj predmet, a još uvijek nije osmišljeno koje uvjete moraju ispunjavati nastavnici koji će GOO predavati, proći će stručno usavršavanje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje počevši od srpnja ove godine, pa kontinuirano tijekom sljedeće školske godine. Nakon nespretnog uvođenja Zdravstvenog odgoja u škole kojeg sada provode nepripremeljeni nastavnici, a čiju bismo evaluaciju provedbe morali očekivati krajem školske godine, Ministarstvo je donijelo Nacrt GOO-a uz pažljiviju pripremu, radeći na njegovoj implementaciji dulje no što se bavilo i jednim pitanjem iz svoga resora.

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 29.04.2014