Za poboljšanje sustava | kulturpunkt

Najave Okrugli stol

<

Za poboljšanje sustava

Na okruglom stolu u Puli otvara se rasprava o sustavu prijave na natječaj javnih potreba u kulturi.

03.12.2014 , Pula - Dnevni boravak DC-a Rojc

FOTO: Grant Hutchinson

  • A
  • +
  • -

Kulturnom strategijom grada Pule za razdoblje 2014 – 2020. i Operativnim planom za 2014. godinu predviđeno je poboljšanje i redizajn sustava prijave na natječaj za javne potrebe u kulturi na gradskoj razini. Redizajn navedenog natječaja Grad Pula je djelomično sproveo uvođenjem sustava e- prijave te ga je primijenio pri posljednjem natječaju u rujnu.

Budući da je veliki broj prijavitelja izrazio nezadovoljstvo sustavom, sadržajem i formom prijavnice  te netransparentnošću i nepostajanjem kriterija za prijavu i jasnog bodovnog sistema ocjenjivanja prijavljenih projekata, pozivaju se djelatnici u kulturi koji koriste ovaj sustav da prisustvuju raspravi u kojoj će se detektirati osnovni nedostaci sistema prijave te će se izraditi preporuke i prijedlozi za poboljšanje sustava. Ovim okruglim stolom želi se s ključnim dionicima prodrijeti u problematiku sustava prijava te na osnovu zaključaka ponuditi potencijalna rješenja. Početkom 2015. godine bit će organizirana i radionica za izradu kriterija za Kulturna vijeća. 

Na okruglom stolu sudjelovati će i Danijela Šavrljuga, predstavnica Zaklade Kultura nova koja će predstaviti sustav prijave projekata na natječaje Zaklade. Izlaganja o detektiranim nedostacima pulskog sustava e- prijave iznijeti će Irena Boljunčić Gracin, Marino Jurcan, Kristina Nefat i Ina Kihli, članovi radne grupe za kulturne politike Saveza udruga Rojca. Okrugli stol vodit će Ana Žužić.

Okrugli stol bit će održan u srijedu, 3. prosinca, u Dnevnom boravku DC-a Rojc, s početkom u 18 sati.

Objavio/la tomislav [at] kulturpunkt.hr 02.12.2014