Za reformu sustava | kulturpunkt

Najave Predstavljanje

<

Za reformu sustava

GOOD inicijativa predstavlja rezultate istraživanja o političkoj pismenosti mladih u Hrvatskoj.

01.10.2015 , Zagreb - GONG

FOTO: Andy Beal

Pet godina nakon istraživanja političke pismenosti maturanata analiziranog u Studiji o političkoj socijalizaciji hrvatskih srednjoškolaca Odgaja li škola dobre građane?, ove je godine provedeno novo kvantitativno istraživanje na nacionalno reprezentativnom uzorku maturanata srednjih škola u Hrvatskoj (N=1146). Kako bi se istražilo i stavove odraslih u Hrvatskoj, istovremeno je provedeno i istraživanje stavova i percepcije o građanstvu na reprezentativnom uzorku opće populacije (N=1000).

Rezultati oba spomenuta istraživanja bit će objavljeni u istraživačkim izvještajima na internetskoj stranici GOOD inicijative tijekom jutarnjih sati u četvrtak, 1. listopada, a tim povodom inicijativa je organizirala konferenciju za novinare u 10 sati, u prostorijama GONG-a.

O rezultatima Istraživanja stavova i percepcije ispitanika o građanstvu govorit će Marko Kovačić, politolog s Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu. O rezultatima Istraživanja političke pismenosti učenika završnih razreda srednjih škola u Hrvatskoj govorit će Berto Šalaj, član Vijeća GONG-a, dok će Martina Horvat u ime GOOD inicijative pojasniti značenje rezultata istraživanja za reformu obrazovnog sustava.

Objavio/la tomislav [at] kulturpunkt.hr 30.09.2015