Za vladavinu prava | kulturpunkt

Vijesti Arhitektura i urbanizam

<

Za vladavinu prava

Platforma organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj zahtijeva drugačiju Hrvatsku - Hrvatsku u kojoj je vladavina prava stvarno uporište djelovanja pojedinaca, institucij

  • A
  • +
  • -
Uoči parlamentarnih izbora, strankama, koalicijama i neovisnim listama upućen je poziv da se, prije izlaska građana i građanki na birališta, javno očituju o 112 konkretnih zahtjeva, koji će, ukoliko se ostvare, osigurati vladavinu prava.

"Ovo je jedinstvena akcija organizacija civilnog društva koje su pokazale zrelost i pokušale popisati sva pitanja važna građanima. Ujedno, ovo je poziv političarima da se uozbilje i da počnemo zajednički uređivati državu vladavine prava i institucija koje opslužuju sve građane, bez obzira na njihpvu političku i ekonomsku moć", rekla je Sanja Sarnavka iz Kuće ljudskih prava i udruge B.a.b.e., predstavljajući zahtjeve Platforme 112. 

Platformu 112 - za Hrvatsku vladavine prava čine sljedeće organizacije: B.a.B.e., Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Centar za LGBT ravnopravnost, Centar za mirovne studije (CMS), Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću, GONG, Kuća ljudskih prava, Pravo na grad, Srpski demokratski forum, Transparency International Hrvatska, Udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama - Sjaj, Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, Udruga za promicanje inkluzije, Udruga za promicanje istih mogućnosti, Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život - PUŽ", Udruga za samozastupanje, Zbor istraživačkih novinara i Zelena akcija.

Platformu 112 - za Hrvatsku vladavine prava dosad su podržale sljedeće organizacije: Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba Dodir, Hrvatski savez slijepih, Centar inkluzivne potpore IDEM, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Međimurske županije, Centar za građanske inicijative Poreč, Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN Pakrac, Kurziv - platforma za pitanja kulture, medija i društva, Koalicija udruga Info zona, Radio Mreža, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda CENZURA PLUS, Udruga Fade In, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar, Zelena Istra, Udruga Delta, Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Mreža mladih Hrvatske Ženska soba, Forum za slobodu odgoja, Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbing, Udruga Socijalna politika i uključivanje (SPUK), Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet, Iskorak - Centar za prava seksualnih i rodnih manjina, Lezbijska grupa Kontra, Amnesty International Hrvatska, MIRamiDA Centar regionalne razmjene mirovnih iskustava, Zeo Nobilis, Eko-Zadar, Brodsko ekološko društvo, Zeleni Osijek, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Eko Pan, Krka Knin, Ekološko turistička udruga Šolte i Eko-eko Komin.

Postupak prikupljanja podrške je zamišljen kao otvoreni proces, te očekujemo da će zahtjevi Platforme 112, uz dosadašnju podršku 28 udruga, imati široku podršku svih zagovaratelja vladavine prava kao stvarnog uporišta djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite. 

Svih 112 zahtjeva Platforme možete preuzeti i pročitati ovdje. Video snimku skupa Platforme 112 održanog 21. studenog u Novinarskom domu pogledajte ovdje
Izvor: Platforma 112 / GONG

 

Objavio/la vatroslav [at] kulturpunkt.hr 22.11.2011