Zamrznuti turistički interijeri | kulturpunkt

Najave Izložba

<

Zamrznuti turistički interijeri

Borko Vukosav se vraća u prostor Dubrovnika, konkretno Lapad, kao promatrač koji prepoznaje i bilježi rute vlastite prostorne umještenosti.

28.09.2015 - 04.10.2015 , Zagreb - Greta

Otvorenje izložbe Borka Vukosava Grad najavljeno je za ponedjeljak, 28. rujna, u 20 sati u Greti.

Borko Vukosav se vraća u prostor Dubrovnika (konkretno Lapad) kao promatrač koji prepoznaje i bilježi rute vlastite prostorne umještenosti. Grad u kojem je nekad živio sada se vizualno rastvara u procesu zahvaćanja mnogostruko isprepletenih odnosa fotografa, okoliša, sugrađana, momentalno fiksiranih rubnih javnih punktova i hotelskih interijera.

Fotografije i postav sugeriraju šetnju kroz grad kojom autor artikulira intimni ritam izvan često turistički percipiranog života grada. Izmjenom krajolika i ambijenata Borko otkriva rute vlastitog kretanja u gradskom tkivu. Njegov pogled ne zaustavlja se na očekivanim i prepoznatljivim reprezentacijama grada već negira vizualnu komodifikaciju prostora. Mjesta koja primjećuje kao da su trenutno izmaknuta iz aktualnog prostornog i vremenskog konteksta, a gledatelj ih ne može na prvu smjestiti u očekivanu sliku grada. Također imamo priliku i na trenutak percipirati autorovu umještenost kao poziv na otkrivanje prostora njegove svakodnevice.

Svoje osjetilno iskustvo grada Borko prenosi kroz pažljivo selektiranu seriju fotografija okoliša (dodirne točke šumskog i urbanog okoliša te morske obale), limitiranih i distanciranih interakcija s pojedincima koje susreće u šetnji i privremeno utišanih i zamrznutih turističkih interijera. Usporeni ritam grada analogno se odražava i na fotografijama koje nude alternativnu vizualnu konstrukciju grada koji nije određen isključivo kao turistička destinacija. Aproprijacija viđenog je upitna s obzirom na to da nam Borko ne dopušta konkretniju identifikaciju s dokumentiranim prostorom. Naizgled nereprezentativna mjesta zapravo su temelj autorove naracije o nevidljivom gradu, ispričane u periodu izvan sezone i lišene dominantnih prostornih vizualnih kodova.

Izložba je otvorena do 4. listopada.

Objavio/la matija [at] kulturpunkt.hr 28.09.2015