Žito i kukolj | kulturpunkt

Video

Žito i kukolj

Fade In istražuje problematiku članka 33. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.


86 udruga, socijalnih zadruga i socijalnih poduzeća sredinom veljače potpisalo je priopćenje Ministarstvu financija koji izražavaju podršku uvođenju načela dobrog financijskog upravljanja i kontrola koje se očituju kroz namjensko, racionalno i transparentno raspolaganje financijskom i nefinancijskom imovinom neprofitnih organizacija. Isto tako, podržavaju i obvezu javne objave financijskih izvještaja kroz Registar neprofitnih organizacija te postavljanje okvira za financijsko planiranje poslovanja neprofitnih organizacija jer se time doprinosi ostvarenju načela javnosti i transparentnosti poslovanja neprofitnih organizacija. Međutim, organizacije smatraju da je neophodno promijeniti problematičnu odredbu Prijedloga Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji u čl. 33 definira obvezu osnivanja trgovačkog društva ili drugog oblika udruživanja koji nije neprofitni za potrebe obavljanja gospodarske djelatnosti, ukoliko organizacija ostvari više od 230 000 kuna prihoda godišnje.

Fade In u prilogu novinarke Vedrane Sunko i snimatelja i montažera Lovre Čepelka istražuje spornu odredbu u kontekstu neprofitnih organizacija, mogućeg utjecaja na njihovo poslovanje te dovođenja u pitanje dugoročne samoodrživosti organizacija civilnog društva. Producentica je priloga Morana Komljenović.