AUDIO: Građani koji se bave kulturom aktivni su građani