Etika je ključ dvosmjernog odnosa društva i sveučilišta