Filozofski je naš, jedino rektoratu to nitko nije dojavio