Građani koji se bave kulturom postaju aktivni građani