Komunikacija, interpretacija, razmjena, dijalog, recepcija