Kultura bi mogla potaknuti obrazovni sektor na promjenu