Kurikularna je prva reforma u kojoj su sudjelovali praktičari