Oktobarski salon: Nitko ne pripada ovdje više od tebe