Osmišljavanje boljeg modela upravljanja prostorima