Pozicija žene i umjetnice kao polazišna točka rada