Radikalni kvir i suvremene umjetničke interpretacije