Teen spleen, postkolonijalne elite i granice realityja