Tijelo je moralo umrijeti da bi radna snaga mogla živjeti