Umjetnost može biti politička ako ne pristaje na zadano